Документ № 87 від 23.12.2020 р. Чинний

  Пов’язані документи

Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік   №75  від  18.12.2020 р.  Чинний
Пленарне засідання 23 грудня 2020 року позачергової четвертої сесії Вараської міської ради восьмого скликання   №4  від  23.12.2020 р.  Чинний
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік (17532000000) код бюджету   №156  від  24.02.2021 р.  Чинний
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021рік   №169  від  05.03.2021 р.  Чинний
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік (17532000000) код бюджету   №216  від  31.03.2021 р.  Чинний
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021рік (17532000000) код бюджету   №368  від  30.04.2021 р.  Чинний
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік (17532000000) код бюджету   №423  від  28.05.2021 р.  Чинний
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021рік (17532000000) код бюджету   №531  від  25.06.2021 р.  Чинний
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік (17532000000) код бюджету   №609  від  20.08.2021 р.  Чинний
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік (17532000000) код бюджету   №843  від  24.09.2021 р.  Чинний
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік (17532000000) код бюджету   №999  від  18.10.2021 р.  Чинний
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021рік (17532000000) код бюджету   №1007  від  17.11.2021 р.  Чинний
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік (17532000000) код бюджету   №1102  від  26.11.2021 р.  Чинний
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021рік (17532000000) код бюджету   №1172  від  17.12.2021 р.  Чинний
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021рік (17532000000) код бюджету   №1177  від  22.12.2021 р.  Чинний
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021рік (17532000000) код бюджету   №1236  від  28.12.2021 р.  Чинний

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

23.12.2020


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

Четверта сесія

РІШЕННЯ

23.12.2020 №87
 
Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік (17532000000) код бюджету

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», відповідно до розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації «Про розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я на 2021 рік» від 11.12.2020 №750 (зі змінами), за погодженням з постійними комісіями Вараської міської ради, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2021 рік:

доходи бюджету Вараської міської територіальної громади у сумі 723 952 115 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету  – 716 849 200 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 7 102 915 гривень, згідно з додатком 1 цього рішення;

видатки бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік у сумі 722 718 962 гривні, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 671 676 166 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 51 042 796 гривень, у тому числі бюджету розвитку – 43 939 881 гривня;

профіцит за загальним фондом бюджету Вараської міської територіальної громади у сумі 45 173 034 гривні згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету Вараської міської територіальної громади у сумі 43 939 881 гривня згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Вараської міської територіальної громади у розмірі 1 500 000 гривень, що становить 0,22 відсотка видатків загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету Вараської міської територіальної громади у розмірі 4 500 000 гривень, що становить 0,68 відсотка видатків загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рікміжбюджетні трансферти згідно з додатками 1 та 4 до цього рішення.

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами та іншими капітальними видатками згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету Вараської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі101 098 302 гривні згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік:

1) до доходів належать надходження, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 103Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Вараської міської територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування місцевого боргу;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

оплату енергосервісу.

9. Відповідно до абзацу 2 частини восьмої статті 16 Бюджетного кодексу України надати право керівнику фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на депозитах  з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

10. Головним розпорядникам коштів бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) доступність інформації про бюджет Вараської міської територіальної громади відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

11. Доручити виконавчому комітету Вараської міської ради затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній установі, що фінансується з бюджету громади, виходячи з обсягів бюджетних призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів на 2021 рік.

Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених лімітів споживання.

12. Розпорядникам коштів бюджету громади забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг.

13. Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

14. Установити, що перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету Вараської міської ради з наступним погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики міської ради.

15. Керуючись частиною сьомою статті 23 Бюджетного кодексу України, надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету Вараської міської ради у процесі виконання місцевого бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів місцевого бюджету здійснювати перерозподіл видатків та кредитування за економічною класифікацією та класифікацією кредитування в межах загального обсягу його річних бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, в тому числі за рахунок бюджетних призначень попередніх та наступних місяців.

Надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету Вараської міської ради при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування бюджету.

16.  Рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.

17. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Секретаріату міської ради  забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики міської ради, організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 Міський голова                                                      Олександр МЕНЗУЛВкладення: