Документ № 1236 від 28.12.2021 р. Чинний


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

Восьме скликання

Сімнадцята сесія

РІШЕННЯ

28.12.2021 №1236
 
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021рік (17532000000) код бюджету

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2021 №1319 «Питання фінансування заходів, пов’язаних із запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СOVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 №1729-р «Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки», беручи до уваги пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, відповідно до витягу з протоколу №17 позачергової сімнадцятої сесії, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення Вараської міської ради від 23.12.2020 № 87 «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 24.02.2021 № 156, від 05.03.2021 № 169, від 31.03.2021 № 216, від 30.04.2021 №368, від 28.05.2021 №423, від 25.06.2021 №531, від 20.08.2021 №609, від 24.09.2021 №843, від 18.10.2021 №999, від 17.11.2021 №1007, від 26.11.2021 №1102, від 17.12.2021 №1172, від 22.12.2021 №1177 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік», а саме:

1. Збільшити доходи загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік на 5 946 230 грн (додаток 1) за рахунок офіційних трансфертів від органів державного управління.

2. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 5 946 230 грн, в тому числі видатки бюджету розвитку спеціального фонду бюджету на суму 5 946 230 грн, згідно додатків 3, 5 за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 5 946 230 грн, в тому числі за рахунок:

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 2 500 000 грн;

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки на суму 3 446 230 грн.

3. Внести зміни до фінансування бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік (додаток 2), установивши профіцит загального фонду бюджету у сумі 53 754 685,25 грн та дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі 93 398 583,85 грн, джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 92 230 035,85 грн; залишки коштів спеціального фонду, що утворилися на кінець 2020 року, в сумі 2 576 652,94 грн; позики, надані міжнародними фінансовими організаціями в сумі «-» 1 408 104,94 грн.

4. Затвердити зміни до бюджетних призначень головним розпорядникам коштів бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 цього рішення.

5. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік згідно з додатком 4 до цього рішення.

6. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами та іншими капітальними видатками у 2021 році згідно з додатком 5 до цього рішення.

7. Затвердити обсяг доходів загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік в сумі 781 388 325,27 грн.

8. Затвердити обсяг видатків загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік в сумі 727 633 640,02 грн.

9. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

10. Секретарю міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення згідно Регламенту Вараської міської ради.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                                   Олександр МЕНЗУЛВкладення: