Документ № 1007 від 17.11.2021 р. Чинний


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

Восьме скликання

Чотирнадцята сесія

РІШЕННЯ

17.11.2021 №1007
 
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021рік (17532000000) код бюджету

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 №1337-р«Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»,беручи до уваги пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, відповідно до витягу з протоколу №14 пленарного засідання 17 листопада 2021 року чотирнадцятої сесії Вараської міської ради восьмого скликання, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення Вараської міської ради від 23.12.2020 № 87 «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 24.02.2021 № 156, від 05.03.2021 № 169, від 31.03.2021 № 216, від 30.04.2021 №368, від 28.05.2021 №423, від 25.06.2021 №531, від 20.08.2021 №609, від 24.09.2021 №843, від 18.10.2021 № 999 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік», а саме:

1. Збільшити доходи загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік на 519 806 грн (додаток 1) за рахунок офіційних трансфертів від органів державного управління.

2. Зменшити видатки загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 2 266 018,34грн (додаток 3) за рахунок:

-  зменшення видатків у зв’язку з передачею їх із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 2 417 064,90 грн;

-  направлення залишку освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що створився на початок 2021 року, в сумі 115 255,56 грн;

- збільшення субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на суму 40 383 грн;

- зменшення субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 4 592 грн.

3. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 3 610 729,90 грн, в тому числі видатки бюджету розвитку спеціального фонду бюджету на суму 3 610 729,90 грн, згідно додатків 3, 6 за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 3 610 729,90 грн, в тому числі за рахунок:

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій   в сумі 489 000 грн;

- залишку освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що створився на початок 2021 року, в сумі 59 650 грн;

- зменшення субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 4 985 грн.

4. Зменшити надання кредитів із загального фонду в сумі 650 000 грн (додаток 4).

5. Внести зміни до фінансування бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік (додаток 2), установивши профіцит загального фонду бюджету у сумі 47 219 198,25 грн та дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі 86 863 096,85 грн, джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 85 694 548,85 грн; залишки коштів спеціального фонду, що утворилися на кінець 2020 року, в сумі 2 576 652,94 грн; позики, надані міжнародними фінансовими організаціями в сумі «-» 1 408 104,94 грн.

6. Затвердити зміни до бюджетних призначень головним розпорядникам коштів бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 цього рішення.

7. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік згідно з додатком 5 до цього рішення.

8. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами та іншими капітальними видатками у 2021 році згідно з додатком 6 до цього рішення.

9. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Вараської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році згідно з додатком 7 до цього рішення.

10. Затвердити обсяг доходів загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік в сумі 776 042 544,94 грн.

11. Затвердити обсяг видатків загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік в сумі 728 823 346,69 грн.

12. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

13. Секретарю міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення згідно Регламенту Вараської міської ради.

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                                   Олександр МЕНЗУЛВкладення: