Документ № 1179 від 11.11.2021 р. Чинний


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

Восьме скликання

Проєкт РІШЕННЯ

11.11.2021 №1179
 
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік (17532000000) код бюджету

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 №1337-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», беручи до уваги пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення Вараської міської ради від 23.12.2020 № 87 «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 24.02.2021 № 156, від 05.03.2021 № 169, від 31.03.2021 № 216, від 30.04.2021 №368, від 28.05.2021 №423, від 25.06.2021 №531, від 20.08.2021 №609, від 24.09.2021 №843, від 18.10.2021 № 999 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік», а саме:

1. Збільшити доходи загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік на 489 000 грн (додаток 1) за рахунок  офіційних трансфертів від органів державного управління.

2. Зменшити видатки загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 2 301 809,34 грн (додаток 3) за рахунок:

-  зменшення видатків у зв’язку з передачею їх із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 2 417 064,90 грн.

-  направлення залишку освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що створився на початок 2021 року, в сумі 115 255,56 грн.

3. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 3 615 714,90 грн, в тому числі видатки бюджету розвитку спеціального фонду бюджету на суму 3 615 714,90 грн, згідно додатків 3, 6 за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 3 615 714,90 грн, в тому числі за рахунок:

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій   в сумі 489 000 грн;

-  залишку освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що створився на початок 2021 року, в сумі 59 650 грн.

4. Зменшити надання кредитів із загального фонду в сумі 650 000 грн (додаток 4).

5. Внести зміни до фінансування бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік (додаток 2), установивши профіцит загального фонду бюджету у сумі 47 224 183,25 грн та дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі 86 868 081,85 грн, джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 85 699 533,85 грн; залишки коштів спеціального фонду, що утворилися на кінець 2020 року, в сумі 2 576 652,94 грн; позики, надані міжнародними фінансовими організаціями в сумі «-» 1 408 104,94 грн.

6. Затвердити зміни до бюджетних призначень головним розпорядникам коштів бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 цього рішення.

7. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік згідно з додатком 5 до цього рішення.

8. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами та іншими капітальними видатками у 2021 році згідно з додатком 6 до цього рішення.

9. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Вараської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році згідно з додатком 7 до цього рішення.

10. Затвердити обсяг доходів загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік в сумі 776 011 738,94 грн.

11. Затвердити обсяг видатків загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік в сумі 728 787 555,69 грн.

12. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

13. Секретаріату міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення згідно Регламенту Вараської міської ради.

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                                   Олександр МЕНЗУЛВкладення: