Документ № 169 від 05.03.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

10.03.2021


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

Шоста сесія

РІШЕННЯ

05.03.2021 №169
 
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021рік

(17532000000)

код бюджету

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, за погодженням з постійними комісіями міської ради, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 Внести зміни до рішень Вараської міської ради від 23.12.2020 №87 «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік», від 24.02.2021 №156 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік», а саме:

1. Збільшити видатки загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік насуму 11 072 213 грн (додаток 2) за рахунок: вільного залишку бюджетних коштів загального фонду на суму  11 072 213 грн.

2. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 14 443 038 грн,в тому числі видатки бюджету розвитку спеціального фонду бюджетуна суму 14 443 038 грн згідно додатків 2, 4 за рахуноккоштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 14 443 038 грн.

3. Внести зміни до фінансування бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік (додаток 1), установивши профіцит загального фонду бюджету у сумі 34 100 821 грн та дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі 58 937 019грн, джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 60 170 172 грн; залишки коштів спеціального фонду, що утворилися на кінець 2020 року, в сумі 174 951,94 грн; позики, надані міжнародними фінансовими організаціями в сумі «-» 1 408 104,94 грн.

4. Затвердити зміни до бюджетних призначень головним розпорядникам коштів бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

5. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік згідно з додатком 3 до цього рішення з укладанням відповідних договорів.

6. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами та іншими капітальними видатками у 2021 році згідно з додатком 4 до цього рішення.

7. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Вараської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році згідно з додатком 5 до цього рішення.

8. Затвердити обсяг видатків загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік в сумі 684 291 479 грн.

9. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

10. Секретаріату міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення згідно Регламенту Вараської міської ради.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                               Олександр МЕНЗУЛВкладення: