Документ № 609 від 20.08.2021 р. Чинний


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

Восьме скликання

Одинадцята сесія

РІШЕННЯ

20.08.2021 №609
 
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік (17532000000) код бюджету

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №622-р «Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості», від 30.06.2021 №696-р «Про затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у 2021 році», від 21.07.2021 №822-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розпорядженнями голови Рівненської обласної державної адміністрації від 07.07.2021 №503 «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я на 2021 рік», від 12.07.2021 №512 «Про розподіл субвенцій з державного бюджету на 2021 рік», рішенням Рівненської обласної ради від 11.03.2021 №148 «Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2021 рік»,беручи до уваги пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, відповідно до витягу з протоколу №11 пленарного засідання 20 серпня 2021 року одинадцятої сесії Вараської міської ради восьмого скликання, Вараська міська рада

 В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення Вараської міської ради від 23.12.2020 № 87 «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 24.02.2021 № 156, від 05.03.2021 № 169, від 31.03.2021 № 216, від 30.04.2021 №368, від 28.05.2021 №423, від 25.06.2021 №531 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік», а саме:

1. Збільшити доходи загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік на51 073 209грн (додаток 1) за рахунок:

перевиконання доходної частини загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади за сім місяців 2021 року на 47 711 239грн;                                                                          

офіційних трансфертів від органів державного управління на 3 361 970 грн.

2. Збільшити доходи спеціального фонду Вараської міської територіальної громади на 2021 рік на 1 000 000 грн (додаток 1) за рахунок офіційних трансфертів від органів державного управління.

3. Збільшити видатки загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 35 099 179 грн (додаток 3) за рахунок:

субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 422 900 грн;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі на суму 272 356 грн;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості на суму 431 875 грн;

перевиконання доходної частини загального фонду бюджету на суму 33 972 048 грн.

4. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 16 392 998 грн (в тому числі видатки бюджету розвитку спеціального фонду бюджету на суму    16 324 030 грн) згідно додатків 3, 6 за рахунок:

-     іншої субвенції з місцевого бюджету на суму 1 000 000 грн;

-     залишку коштів спеціального фонду бюджету, що утворився на кінець 2020 року, на суму 68 968 грн, з них фонду охорони навколишнього природного середовища на суму 68 968 грн;

-     коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 15 324 030 грн, в тому числі за рахунок:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі на суму 227 600 грн;

субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 534 479 грн;

субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 828 760 грн;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на суму 644 000 грн.

5. Затвердити надання кредитів з бюджету Вараської міської територіальної громади у сумі 1 000 000  грн (додаток 4), у тому числі:

надання кредитів із загального фонду в сумі 650 000 грн;

надання кредитів із спеціального фонду в сумі 350 000 грн, з них за рахунок залишку коштів спеціального фонду (пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла) на суму 350 000 грн.

6. Внести зміни до фінансування бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік (додаток 2), установивши профіцит загального фонду бюджету у сумі 43 057 587, 96 грн та дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі 81 101 868 грн, джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 79 933 320 грн; залишки коштів спеціального фонду, що утворилися на кінець 2020 року, в сумі 2 576 652, 94 грн; позики, надані міжнародними фінансовими організаціями в сумі «-» 1 408 104, 94 грн.

7. Затвердити зміни до бюджетних призначень головним розпорядникам коштів бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

8. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік згідно з додатком 5 до цього рішення з укладанням відповідних договорів.

9. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами та іншими капітальними видатками у 2021 році згідно з додатком 6 до цього рішення.

10. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Вараської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році згідно з додатком 7 до цього рішення.

11. Затвердити обсяг доходів загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік в сумі 773990 946,94 грн.

12. Затвердити обсяг видатків загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік в сумі 730 283 358, 98 грн, кредитування загального фонду бюджету громади у сумі 650 000 грн.

13. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

14. Секретаріату міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення згідно Регламенту Вараської міської ради.

15. Надати іншу субвенцію районному бюджету Вараського району. Міському голові укласти відповідний договір, у якому передбачити процедуру, терміни та умови надання субвенції.

16. Надати іншу субвенцію бюджету Сарненської міської територіальної громади. Міському голові укласти відповідний договір, у якому передбачити процедуру, терміни та умови надання субвенції.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                       Олександр МЕНЗУЛВкладення: