Документ № 1172 від 17.12.2021 р. Чинний


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

Восьме скликання

Шістнадцята сесія

РІШЕННЯ

17.12.2021 №1172
 
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021рік (17532000000) код бюджету

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 01.12.2021 №879«Про розподіл субвенцій, внесення змін до розподілу субвенції з місцевого бюджету на 2021 рік»,беручи до уваги пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення Вараської міської ради від 23.12.2020 № 87 «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 24.02.2021 № 156, від 05.03.2021 № 169, від 31.03.2021 № 216, від 30.04.2021 №368, від 28.05.2021 №423, від 25.06.2021 №531, від 20.08.2021 №609, від 24.09.2021 №843, від 18.10.2021 №999, від 17.11.2021 №1007, від 26.11.2021 №1102 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік», а саме:

1. Зменшити доходи загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік на 44 413 грн (додаток 1) за рахунок офіційних трансфертів від органів державного управління.

2. Зменшити видатки загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 199 479 грн (додаток 3).

3. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 155 066 грн, в тому числі видатки бюджету розвитку спеціального фонду бюджету на суму 155 066 грн, згідно додатків 3, 5 за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 155 066 грн, в тому числі за рахунок:

- збільшення коштів субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 25 578 грн;

- зменшення коштів субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 69 991 грн.

4. Внести зміни до фінансування бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік (додаток 2), установивши профіцит загального фонду бюджету у сумі 47 808 455,25 грн та дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі 87 452 353,85 грн, джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 86 283 805,85 грн; залишки коштів спеціального фонду, що утворилися на кінець 2020 року, в сумі 2 576 652,94 грн; позики, надані міжнародними фінансовими організаціями в сумі «-» 1 408 104,94 грн.

5. Затвердити резервний фонд бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік в сумі 1 284 708 грн, що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду бюджету.

6. Затвердити зміни до бюджетних призначень головним розпорядникам коштів бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 цього рішення.

7. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік згідно з додатком 4 до цього рішення.

8. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами та іншими капітальними видатками у 2021 році згідно з додатком 5 до цього рішення.

9. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Вараської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році згідно з додатком 6 до цього рішення.

10. Затвердити обсяг доходів загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік в сумі 775 998 131,94грн.

11. Затвердити обсяг видатків загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік в сумі 728 189 676,69 грн.

12. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

13. Секретарю міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення згідно Регламенту Вараської міської ради.

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                                   Олександр МЕНЗУЛВкладення: