Документ № 156 від 24.02.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

01.03.2021


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

Шоста сесія

РІШЕННЯ

24.02.2021 №156
 
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік (17532000000) код бюджету

На виконання рішення Рівненської обласної ради від 24.12.2020 №58 «Про обласний бюджет Рівненської області на 2021 рік», керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2020 №827 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11», беручи до уваги пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення Вараської міської ради від 23.12.2020 №87 «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік», а саме:

1. Збільшити доходи загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік на 1 543100 грн (додаток 1) за рахунок офіційних трансфертів від органів державного управління.

2. Збільшити видатки загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 1 543 100 грн (додаток 3) за рахунок:

субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 834 600 грн;

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 467 670 грн;

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на суму 240 830 грн.

3. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 554 100 грн, в тому числі видатки бюджету розвитку спеціального фонду бюджету на суму 554 100 грн згідно додатків 3, 5 за рахуноккоштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 554 100 грн.

4. Внести зміни до фінансування бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік (додаток 2), установивши профіцит загального фонду бюджету у сумі 45 173 034 грн та дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі 44 493 981 грн, джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 45 727 134 грн; залишки коштів спеціального фонду, що утворилися на кінець 2020 року, в сумі 174 951,94 грн; позики, надані міжнародними фінансовими організаціями в сумі «-» 1 408 104,94 грн.

5. Затвердити зміни до бюджетних призначень головним розпорядникам коштів бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

6. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік згідно з додатком 4 до цього рішення.

7. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами та іншими капітальними видатками у 2021 році згідно з додатком 5 до цього рішення.

7. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Вараської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році згідно з додатком 6 до цього рішення.

9. Затвердити обсяг доходів загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік в сумі 718 392 300 грн.

10. Затвердити обсяг видатків загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік в сумі 673 219 266 грн.

11. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

12. Секретаріату міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення згідно Регламенту Вараської міської ради.

13. У додатку 1 до рішення Вараської міської ради від 23 грудня 2020 року № 87 «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік» найменування кодів класифікації доходів бюджету:

13030000 «Рентна плата за користування надрами»;

13030100 «Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення»;

18000000 «Місцеві податки»

викласти у такій редакції:

13030000 «Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення»;

13030100 «Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення»;

18000000 «Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України».

14. Рішення виконавчого комітету від 20.01.2021 №11 «Про визначення об’єкту будівництва з метою запобігання COVID-19» вважати таким, що втратило чинність.

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                              Олександр МЕНЗУЛВкладення: