Документ № 531 від 25.06.2021 р. Чинний


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

Восьме скликання

Десята сесія

РІШЕННЯ

25.06.2021 №531
 
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021рік (17532000000) код бюджету

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №619-р «Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг», рішенням Рівненської обласної ради від 02.06.2021 №165 «Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2021 рік», беручи до уваги пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, відповідно до витягу з протоколу №10 пленарного засідання 25 червня 2021 року десятої сесії Вараської міської ради восьмого скликання, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення Вараської міської ради від 23.12.2020 № 87 «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 24.02.2021 № 156, від 05.03.2021 № 169, від 31.03.2021 № 216, від 30.04.2021 №368, від 28.05.2021 №423 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік», а саме:

1. Збільшити доходи загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік на 2 026 101 грн (додаток 1) за рахунок офіційних трансфертів від органів державного управління.

2. Зменшити видатки загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 333 158 грн (додаток 3) за рахунок:

зменшення видатків у зв’язку з передачею їх із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 1 790 823 грн;

затвердження субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1 422 008 грн;

направлення вільного залишку  бюджетних коштів загального фонду на суму 35 657 грн.

3. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 2 394 916 грн, в тому числі видатки бюджету розвитку спеціального фонду бюджету на суму 2 394 916 грн згідно додатків 3, 5 за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), в тому числі за рахунок:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг в сумі 264 000 грн;

субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 284 848 грн;

субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду 55 245 грн.

4. Внести зміни до фінансування бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік (додаток 2), установивши профіцит загального фонду бюджету у сумі 27 733 557,96 грн та дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі 65 358 870 грн, джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 64 609 290 грн; залишки коштів спеціального фонду, що утворилися на кінець 2020 року, в сумі 2 157 684,94 грн; позики, надані міжнародними фінансовими організаціями в сумі «-» 1 408 104,94 грн.

5. Затвердити зміни до бюджетних призначень головним розпорядникам коштів бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

6. Затвердити резервний фонд бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік в сумі 1 923 299 грн, що становить 0,3 відсотка видатків загального фонду бюджету.

7. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік згідно з додатком 4 до цього рішення з укладанням відповідних договорів.

8. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами та іншими капітальними видатками у 2021 році згідно з додатком 5 до цього рішення.

9. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Вараської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році згідно з додатком 6 до цього рішення.

10. Затвердити обсяг доходів загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік в сумі 722 917 737,94 грн.

11. Затвердити обсяг видатків загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік в сумі 695 184 179,98 грн.

12. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

13. Секретаріату міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення згідно Регламенту Вараської міської ради.

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                       Олександр МЕНЗУЛВкладення: