Документ № 1102 від 26.11.2021 р. Чинний


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

Восьме скликання

П'ятнадцята сесія

РІШЕННЯ

26.11.2021 №1102
 
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік (17532000000) код бюджету

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, відповідно до витягу з протоколу №15 пленарного засідання 26 листопада 2021 року п’ятнадцятої сесії Вараської міської ради восьмого скликання, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення Вараської міської ради від 23.12.2020 № 87 «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 24.02.2021 № 156, від 05.03.2021 № 169, від 31.03.2021 № 216, від 30.04.2021 №368, від 28.05.2021 №423, від 25.06.2021 №531, від 20.08.2021 №609, від 24.09.2021 №843, від 18.10.2021 № 999, від 17.11.2021 №1007 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік», а саме:

1. Зменшити видатки загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 434 191 грн (додаток 2) у зв’язку з передачею їх із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

2. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 434 191 грн, в тому числі видатки бюджету розвитку спеціального фонду бюджету на суму 434 191 грн, згідно додатків 2, 3 за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 434 191 грн.

3. Внести зміни до фінансування бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік (додаток 1), установивши профіцит загального фонду бюджету у сумі 47 653 389,25 грн та дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі 87 297 287,85 грн, джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 86 128 739,85 грн; залишки коштів спеціального фонду, що утворилися на кінець 2020 року, в сумі 2 576 652,94 грн; позики, надані міжнародними фінансовими організаціями в сумі «-» 1 408 104,94 грн.

4. Затвердити резервний фонд бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік в сумі 1 484 187 грн, що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду бюджету.

5. Затвердити зміни до бюджетних призначень головним розпорядникам коштів бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 цього рішення.

6. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами та іншими капітальними видатками у 2021 році згідно з додатком 3 до цього рішення.

7. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Вараської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році згідно з додатком 4 до цього рішення.

8. Затвердити обсяг видатків загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік в сумі 728 389 155,69 грн.

9. Додатки 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

10. Секретарю міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення згідно Регламенту Вараської міської ради.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                                   Олександр МЕНЗУЛВкладення: