Документ № 1177 від 22.12.2021 р. Чинний


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

Восьме скликання

Шістнадцята сесія

РІШЕННЯ

22.12.2021 №1177
 
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021рік (17532000000) код бюджету

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Рівненської обласної ради від 17.12.2021 № 424 «Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2021 рік», беручи до уваги пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, відповідно до витягу з протоколу № 16 шістнадцятої сесії Вараської міської ради восьмого скликання, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення Вараської міської ради від 23.12.2020 № 87 «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 24.02.2021 № 156, від 05.03.2021 № 169, від 31.03.2021 № 216, від 30.04.2021 №368, від 28.05.2021 №423, від 25.06.2021 №531, від 20.08.2021 №609, від 24.09.2021 №843, від 18.10.2021 №999, від 17.11.2021 №1007, від 26.11.2021 №1102, від 17.12.2021 №1172 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік», а саме:

1. Зменшити доходи загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік на 556 036,67 грн (додаток 1) за рахунок офіційних трансфертів від органів державного управління.

2. Збільшити доходи спеціального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік на 13 624 840 грн (додаток 1) за рахунок офіційних трансфертів від органів державного управління.

3. Зменшити видатки загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 556 036,67 грн (додаток 2) за рахунок:

-  зменшення субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 351 964 грн;

-  зменшення субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 204 072,67 грн.

4. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 13 624 840 грн за рахунок субвенції з місцевого бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (додаток 2).

5. Затвердити резервний фонд бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік в сумі 547 688 грн, що становить 0,08 відсотка видатків загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади.

6. Затвердити зміни до бюджетних призначень головним розпорядникам коштів бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 цього рішення.

7. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік згідно з додатком 3 до цього рішення.

8. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами та іншими капітальними видатками у 2021 році згідно з додатком 4 до цього рішення.

9. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Вараської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році згідно з додатком 5 до цього рішення.

10. Затвердити обсяг доходів загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік в сумі 775 442 095,27 грн.

11. Затвердити обсяг видатків загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік в сумі 727 633 640,02 грн.

12. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

13. Секретарю міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення згідно Регламенту Вараської міської ради.

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                                   Олександр МЕНЗУЛВкладення: