Документ № 216 від 31.03.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

05.04.2021


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

Сьома сесія

РІШЕННЯ

31.03.2021 №216
 
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік (17532000000) код бюджету

На виконання рішення Рівненської обласної ради від 11.03.2021 №148 «Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2021 рік», керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, за погодженням з постійними комісіями міської ради, відповідно до витягу з протоколу №7  пленарного засідання сьомої сесії Вараської міської ради восьмого скликання 31 березня 2021 року, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення Вараської міської ради від 23.12.2020  №87 «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік», зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 24.02.2021 №156,  від 05.03.2021 №169 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської  територіальної громади на 2021 рік», а саме:

1. Збільшити доходи загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік на 1 137 737,94 грн (додаток 1) за рахунок офіційних трансфертів від органів державного управління.

2. Збільшити видатки загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 1 816 892,94 грн (додаток 3) за рахунок:

збільшення субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на суму 1 317 757 грн;

зменшення субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 180 019,06 грн;

вільного залишку бюджетних коштів загального фонду на суму  679 155 грн.

3. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету  Вараської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 359 160 грн  (в тому числі видатки бюджету розвитку спеціального фонду бюджету на суму  21 060 грн) згідно додатків 3, 5 за рахунок:

-  коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму   21 060 грн;

-  залишку коштів спеціального фонду бюджету, що утворився на кінець 2020 року, на суму 338 100 грн, з них фонду охорони навколишнього природного середовища на суму 338 100 грн.

4. Внести зміни до фінансування бюджету Вараської міської  територіальної громади на 2021 рік  (додаток 2), установивши профіцит загального фонду бюджету у сумі 33 421 666 грн та дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі 59 296 179 грн, джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 60 191 232 грн; залишки коштів спеціального фонду, що утворилися на кінець 2020 року, в сумі 513 051,94 грн; позики, надані міжнародними фінансовими організаціями в сумі «-» 1 408 104,94 грн.

5. Затвердити зміни до бюджетних призначень головним розпорядникам коштів бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

6. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік згідно з додатком 4 до цього рішення.

7. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами та іншими капітальними видатками у 2021 році згідно з додатком 5 до цього рішення.

8. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Вараської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році згідно з додатком 6 до цього рішення.

9. Затвердити обсяг доходів загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік в сумі 719 530 037,94 грн.

10. Затвердити обсяг видатків загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік в сумі 686 108 371,94 грн.

11. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

12. Секретаріату міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення згідно Регламенту Вараської міської ради.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                        Олександр МЕНЗУЛВкладення: