Документ № 423 від 28.05.2021 р. Чинний


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

Дев'ята сесія

РІШЕННЯ

28.05.2021 №423
 
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік (17532000000) код бюджету

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 №468-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», рішенням Рафалівської селищної ради від 11.03.2021 № 243 «Про внесення змін до бюджету Рафалівської селищної територіальної громади на 2021 рік»,рішенням Полицької сільської ради від 10.03.2021 №141 «Про внесення змін до місцевого бюджету Полицької сільської територіальної громади на 2021 рік», враховуючи рішення Вараської міської ради від 24.02.2021 №110 «Про затвердження структури виконавчих органів Вараської міської ради, загальної чисельності працівників апарату управління», беручи до уваги пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, відповідно до витягу з протоколу №9 пленарного засідання 28 травня 2021 року дев’ятої сесії Вараської міської ради восьмого скликання, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення Вараської міської ради від 23.12.2020 № 87 «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 24.02.2021 № 156, від 05.03.2021 № 169, від 31.03.2021 № 216, від 30.04.2021 №368 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік», а саме:

1. Збільшити доходи загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік на 1 361 599 грн (додаток 1) за рахунок офіційних трансфертів від органів державного управління.

2. Збільшити видатки загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 2 880 429,04 грн (додаток 3) за рахунок:

вільного залишку  бюджетних коштів загального фонду на суму     2 217 431 грн;

інших субвенцій з місцевого бюджету на суму 42 600 грн;

залишку освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2021 на суму 386 555,98 грн;

залишку субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2021 на суму 499 986,06 грн;

зменшення видатків у зв’язку з передачею їх із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 266 144 грн.

3. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 1 896 323 грн, в тому числі видатки бюджету розвитку спеціального фонду бюджету на суму 1 896 323 грн згідно додатків 3, 5 за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на суму 1 318 999 грн.

4. Внести зміни до фінансування бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік (додаток 2), установивши профіцит загального фонду бюджету у сумі 25 374 298,96 грн та дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі 62 963 954 грн, джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 62 214 374 грн; залишки коштів спеціального фонду, що утворилися на кінець 2020 року, в сумі 2 157 684,94 грн; позики, надані міжнародними фінансовими організаціями в сумі «-» 1 408 104,94 грн.

5. Затвердити зміни до бюджетних призначень головним розпорядникам коштів бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

6. Затвердити резервний фонд бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік в сумі 3 229 970 грн, що становить 0,5 відсотка видатків загального фонду бюджету.

7. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік згідно з додатком 4 до цього рішення з укладанням відповідних договорів.

8. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами та іншими капітальними видатками у 2021 році згідно з додатком 5 до цього рішення.

9. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Вараської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році згідно з додатком 6 до цього рішення.

10. Затвердити обсяг доходів загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік в сумі 720 891 636,94 грн.

11. Затвердити обсяг видатків загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік в сумі 695 517 337,98 грн.

12. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

13. Секретаріату міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення згідно Регламенту Вараської міської ради.

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                       Олександр МЕНЗУЛВкладення: