Документ № 368 від 30.04.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

07.05.2021


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

Восьма сесія

РІШЕННЯ

30.04.2021 №368
 
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021рік (17532000000) код бюджету

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Вараської міської ради від 24.02.2021 №110 «Про затвердження структури виконавчих органів Вараської міської ради, загальної чисельності працівників апарату управління», беручи до уваги пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, за погодженням з постійними комісіями міської ради, відповідно до витягу з протоколу №8 пленарного засідання 30 квітня 2021 року восьмої сесії Вараської міської ради восьмого скликання, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення Вараської міської ради від 23.12.2020 №87 «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік»,зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 24.02.2021 №156, від 05.03.2021 №169, від 31.03.2021 №216 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік», а саме:

1. Збільшити видатки загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 6 528 537 грн (додаток 2) за рахунок вільного залишку бюджетних коштів загального фонду.

2. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 1 771 452 грн, в тому числі видатки бюджету розвитку спеціального фонду бюджету на суму  1 771 452 грн згідно додатків 2, 3 за рахунок:

-  коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 126 819 грн;

- залишку коштів спеціального фонду бюджету, що утворився на кінець 2020 року, на суму 1 644 633 грн, з них залишок коштів бюджету розвитку на суму 1 644 633 грн.

3. Внести зміни до фінансування бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік (додаток 1), установивши профіцит загального фонду бюджету у сумі 26 893 129 грн та дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі 61 067 631 грн, джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 60 318 051 грн; залишки коштів спеціального фонду, що утворилися на кінець 2020 року, в сумі 2 157 684,94 грн; позики, надані міжнародними фінансовими організаціями в сумі «-» 1 408 104,94 грн.

4. Затвердити зміни до бюджетних призначень головним розпорядникам коштів бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

5. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами та іншими капітальними видатками у 2021 році згідно з додатком 3 до цього рішення.

6. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Вараської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році згідно з додатком 4 до цього рішення.

7. Затвердити обсяг видатків загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік в сумі 692 636 908,94 грн.

8. Додатки 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

9. Секретаріату міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення згідно Регламенту Вараської міської ради.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                       Олександр МЕНЗУЛВкладення: