Документ № 1841 від 30.01.2015 р. Чинний

  Пов’язані документи

Про внесення змін в бюджет м.Кузнецовськ на 2015 рік   №1901  від  25.02.2015 р.  Чинний
Про внесення змін в бюджет м.Кузнецовськ на 2015 рік   №1910  від  03.04.2015 р.  Чинний
Про внесення змін в бюджет м.Кузнецовськ на 2015 рік   №2039  від  03.06.2015 р.  Чинний
Про внесення змін в бюджет м.Кузнецовськ на 2015 рік   №2051  від  31.07.2015 р.  Чинний
Про внесення змін в бюджет м.Кузнецовськ на 2015 рік   №2058  від  14.08.2015 р.  Чинний
Про внесення змін в бюджет м.Кузнецовськ на 2015 рік   №2155  від  15.10.2015 р.  Чинний
Про внесення змін в бюджет м.Кузнецовськ на 2015 рік   №29  від  15.12.2015 р.  Чинний
Про внесення змін в бюджет м.Кузнецовськ на 2015 рік   №132  від  25.12.2015 р.  Чинний

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шосте скликання
(сорок дев’ята сесія)
Р І Ш Е Н Н Я

30.01.2015 №1841
 
Про бюджет м.Кузнецовськ на 2015 рік

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26, частиною 2 статті 42, статтею 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України,   Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», рішенням Рівненської обласної ради від 21.01.2015 №1423 «Про обласний бюджет на 2015 рік», міська рада  

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2015 рік:

- доходи бюджету м. Кузнецовськ у сумі 258 891,369 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 254 587,042 тис.грн., доходи спеціального фонду міського бюджету – 4 304,327 тис.грн. згідно з додатком 1 цього рішення;

- видатки   бюджету м. Кузнецовськ у сумі 258 891,369 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 240 959,262 тис.грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 17 932,107 тис. грн. згідно з додатками 2, 3 цього рішення;

- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 13 627,78 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 5 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 13 627,78 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 5 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2015 рік згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Визначити розмір оборотного залишку бюджетних коштів міського бюджету в сумі 1 500,0 тис.грн.

4. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком4 до цього рішення.

З метою оперативного вирішення питань по використанню міжбюджетних трансфертів надати право міському голові протягом 2015 року в міжсесійний період проводити уточнення річного розпису доходів та видатків міського бюджету за рахунок трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів згідно розпоряджень міського голови за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

5. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення.

6.Затвердити на 2015 рік резервний фонд міського бюджету у сумі    2 000,0 тис. грн.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету м. Кузнецовськ на 2015 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування.

8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 28 606,641 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.

9. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

10. Доручити виконавчому комітету Кузнецовської міської ради затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній установі, що фінансується з міського бюджету, виходячи з обсягів бюджетних призначень,затверджених розпорядникам бюджетних коштів на 2015 рік.

Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених лімітів споживання.

Розпорядникам коштів міського бюджету при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості по оплаті вищезазначених товарів та послуг.

11. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2015 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України щодо міського бюджету.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України.

14. Керуючись частиною 7 статті 23 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету Кузнецовської міської ради у процесі виконання міського бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету здійснювати перерозподіл видатків та кредитування за економічною класифікацією та класифікацією кредитування в межах загального обсягу його річних бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, в тому числі за рахунок бюджетних призначень попередніх та наступних місяців.

Надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету Кузнецовської міської ради за погодженням із постійною комісією з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування міського бюджету.

15. Відповідно до пункту 2 частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити керівнику фінансового управління виконавчого комітету Кузнецовської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

16. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (В.Москалик), організацію виконання цього рішення покласти на заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Секретар міської ради                                           І.КуцВкладення: