Документ № 1901 від 25.02.2015 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шосте скликання
(п’ятдесят перша сесія)
Р І Ш Е Н Н Я

25.02.2015 №1901
 
Про внесення змін в бюджет м.Кузнецовськ на 2015 рік

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26, частиною 2 статті 42, статтями 64, 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, відповідно до рекомендацій та погоджень постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів міської ради, беручи до уваги звернення головних розпорядників бюджетних коштів, міська рада  

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення міської ради від 23.01.2015 №1841 «Про бюджет м.Кузнецовськ на 2015 рік», а саме:

1. Збільшити видатки загального фонду міського бюджету на 2015 рік на суму 580,23639 тис.грн. (додатки 1, 2) за рахунок спрямування вільного залишку бюджетних коштів загального фонду бюджету в сумі 580,23639 тис.грн.

2. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік на суму 1 676,28822 тис.грн.(додатки 1, 2), в тому числі бюджету розвитку міського бюджету на суму 1 676,28822 тис.грн. (додатки 1, 2, 4), за рахунок залишку коштів спеціального фонду міського бюджету у сумі 1 676,28822 тис.грн., в тому числі:

       ­-   бюджету розвитку міського бюджету – 1 676,28822 тис.грн.

3. Збільшити дефіцит загального фонду міського бюджету на суму      580,23639 тис.грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду, що створився на кінець 2014 року (додаток 3), та установити всього профіцит загального фонду міського бюджету в сумі  13 047,54361 тис.грн.    

5. Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету на суму   1 676,28822 тис.грн., джерелом покриття якого визначити залишок коштів спеціального фонду, що створився на кінець 2014 року (додаток 3), та установити всього дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 15 304,06822 тис.грн.

6. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2015 році будуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету (додаток 4).

7. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, затверджених в міському бюджеті на 2015 рік (додаток 5).

8. Затвердити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2015 рік в сумі 241 539,49839 тис.грн.

9. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (В.Москалик), організацію виконання цього рішення покласти на заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Секретар міської ради                                           І.КуцВкладення: