Документ № 29 від 15.12.2015 р. Чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання
(друга сесія)
Р І Ш Е Н Н Я

15.12.2015 №29
 
Про внесення змін в бюджет м.Кузнецовськ на 2015 рік

На виконання рішення Рівненської обласної ради від 04.12.2015 № 5 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік», розпоряджень голови Рівненської обласної державної адміністрації від 13.11.2015 № 669 «Про зміни до розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування», від 16.11.2015 № 672 «Про перерозподіл обсягів субвенції з державного бюджету в 2015 році», рішення Костопільської районної ради від 01.12.2015 № 14 «Про внесення змін до районного бюджету на 2015 рік», керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26, статтею 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики міської ради, беручи до уваги звернення головних розпорядників бюджетних коштів, міська рада  

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення міської ради від 23.01.2015 №1841 «Про бюджет м.Кузнецовськ на 2015 рік» зі змінами від 25.02.2015 №1901, від 03.04.2015 №1910, від 24.04.2015 №1918, від 03.06.2015 №2039, від 31.07.2015 №2051, від 14.08.2015 №2058, від 04.09.2015 №2120, від 15.10.2015 №2155, від 20.11.2015 № 2, а саме:

1. Збільшити доходи загального фонду міського бюджету на 2015 рік на суму 17 128,72459 тис. грн. за рахунок офіційних трансфертів від органів державного управління (додаток 1).

2. Збільшити видатки загального фонду міського бюджету на 2015 рік на суму 17 142,25659 тис.грн.  (додатки 2, 3) за рахунок:

збільшення субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг з послуг зв’язку, iнших передбачених законодавством пiльг (крiм пiльг на одержання лiкiв, зубопротезування, оплату електроенергiї, природного i скрапленого газу на побутовi потреби, твердого та рiдкого пiчного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати (утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй), вивезення побутового смiття та рiдких нечистот), на компенсацiю втрати частини доходiв у зв’язку з вiдмiною податку з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв та вiдповiдним збiльшенням ставок акцизного податку з пального i на компенсацiю за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян на суму 39,5 тис.грн.;

збільшення субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива і скрапленого газу на суму 21,28522 тис.грн.;

збільшення освітньої субвенції з державного бюджету мiсцевим бюджетам на суму 20,2 тис.грн.;

збільшення субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування на суму 17 024,63937 тис.грн.;

збільшення інших субвенцій з Костопільського районного бюджету бюджету міста Кузнецовськ на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в комунальному закладі «Кузнецовський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» на суму 23,1 тис.грн.;

за рахунок змін до фінансування бюджету м.Кузнецовськ в частині коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 13,532 тис.грн.

3. Зменшити доходи спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік на суму 13 853,73937 тис. грн. за рахунок офіційних трансфертів від органів державного управління (додаток 1).

4. Зменшити видатки спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік на суму 13 867,27137 тис.грн.  (додатки 2, 3), в тому числі видатки бюджету розвитку (додатки 2, 3, 6) за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 13,532 тис.грн.

5. Внести зміни у міжбюджетні трансферти з бюджету м.Кузнецовськ іншим бюджетам на 2015 рік (додаток 4).

6. Здійснити перерозподіл видатків міського бюджету на 2015 рік (додатки 2, 3) в розрізі кодів бюджетної класифікації видатків бюджету, в тому числі в межах видатків медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету).

7. Внести зміни до фінансування бюджету м.Кузнецовськ на 2015 рік (додаток 5), установивши профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 18 752,36391 тис.грн. та дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 25 412,18259 тис.грн., джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 22 067,489 тис.грн. та залишок коштів спеціального фонду, що створився на кінець 2014 року, в сумі 3 344,69359 тис.грн.

8. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2015 році будуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету (додаток 6).

9. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, затверджених в міському бюджеті на 2015 рік (додаток 7).

10. Затвердити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2015 рік в сумі 318 216,23159 тис. грн.

11. Затвердити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2015 рік в сумі 299 463,86768 тис.грн.

12. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики міської ради, організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Міський голова                                                   С.АнощенкоВкладення: