Документ № 132 від 25.12.2015 р. Чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання
(друга сесія)
Р І Ш Е Н Н Я

25.12.2015 №132
 
Про внесення змін в бюджет м.Кузнецовськ на 2015 рік

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2015 №1046 «Про внесення змін у додаток 1 до Порядку та умов надання у 2015 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування», рішення Рівненської обласної ради, керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26, статтею 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, беручи до уваги звернення головних розпорядників бюджетних коштів, міська рада  

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення міської ради від 23.01.2015 №1841 «Про бюджет м.Кузнецовськ на 2015 рік» зі змінами від 25.02.2015 №1901, від 03.04.2015 №1910, від 24.04.2015 №1918, від 03.06.2015 №2039, від 31.07.2015 №2051, від 14.08.2015 №2058, від 04.09.2015 №2120, від 15.10.2015 №2155, від 20.11.2015 № 2, від 15.12.2015 №29, а саме:

1. Збільшити доходи загального фонду міського бюджету на 2015 рік на суму 11 050,94576 тис. грн. за рахунок офіційних трансфертів від органів державного управління (додаток 1).

2. Збільшити видатки загального фонду міського бюджету на 2015 рік на суму 11 050,94576 тис.грн.  (додатки 2, 3) за рахунок:

збільшення субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг з послуг зв’язку, iнших передбачених законодавством пiльг (крiм пiльг на одержання лiкiв, зубопротезування, оплату електроенергiї, природного i скрапленого газу на побутовi потреби, твердого та рiдкого пiчного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати (утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй), вивезення побутового смiття та рiдких нечистот), на компенсацiю втрати частини доходiв у зв’язку з вiдмiною податку з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв та вiдповiдним збiльшенням ставок акцизного податку з пального i на компенсацiю за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян на суму 70,0 тис.грн.;

збільшення субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування на суму 10 980,94576 тис.грн.

3. Зменшити доходи спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік на суму 808,684 тис. грн. за рахунок офіційних трансфертів від органів державного управління (додаток 1).

4. Зменшити видатки спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік на суму 808,684 тис.грн.  (додатки 2, 3).

5. Затвердити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2015 рік в сумі 329 267,17735 тис. грн.

6. Затвердити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2015 рік в сумі 310 514,81344 тис.грн.

7. Додатки 1-3 до рішення є його невід’ємною частиною.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики міської ради, організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Міський голова                                                   С.АнощенкоВкладення: