Документ № 2058 від 14.08.2015 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шосте скликання
(п’ятдесят сьома сесія)
Р І Ш Е Н Н Я

14.08.2015 №2058
 
Про внесення змін в бюджет м.Кузнецовськ на 2015 рік

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26, частиною 2 статті 42, статтями 64, 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України,враховуючи протокольне доручення позачергової 56 сесії Кузнецовської міської ради від 31.07.2015 року, рекомендації постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів міської ради, беручи до уваги звернення головних розпорядників бюджетних коштів, міська рада  

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення міської ради від 23.01.2015 №1841 «Про бюджет м.Кузнецовськ на 2015 рік» зі змінами від 25.02.2015 №1901, від 03.04.2015 №1910, від 24.04.2015 №1918, від 03.06.2015 №2039, від 31.07.2015 №2051, а саме:

1. Збільшити доходи загального фонду міського бюджету на 2015 рік на суму 143,17 тис.грн. (додаток 1) за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду бюджету м. Кузнецовськ станом на 01.08.2015 року.

2. Збільшити видатки загального фонду міського бюджету на 2015 рік на суму 47,57 тис.грн. (додатки 2, 3) за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду бюджету м. Кузнецовськ станом на 01.08.2015 року.

Здійснити перерозподіл видатків міського бюджету на 2015 рік (додатки 2, 3) в розрізі загального та спеціального фондів міського бюджету та кодів бюджетної класифікації видатків бюджету.

3. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік на суму 95,6 тис.грн. (додатки 2, 3), в тому числі видатки бюджету розвитку на суму 95,6 тис.грн. (додатки 2, 3, 5) за рахунок змін до фінансування бюджету м.Кузнецовськ в частині коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 4).

4. Внести зміни до фінансування бюджету м.Кузнецовськ на 2015 рік (додаток 4), установивши профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 10 202,33891 тис.грн. та дефіцит спеціального фонду міського бюджетув сумі 15 836,76459 тис.грн., джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 12 492,071 тис.грн. та залишок коштів спеціального фонду, що створився на кінець 2014 року, в сумі 3 344,69359 тис.грн.

5. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2015 році будуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету (додаток 5).

6. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, затверджених в міському бюджеті на 2015 рік (додаток 6).

7. Затвердити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2015 рік в сумі 271 356,456 тис.грн.

8. Затвердити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2015 рік в сумі 261 154,11709 тис.грн.

9. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (В.Москалик), організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Секретар міської ради                                           І.КуцВкладення: