Документ № 2051 від 31.07.2015 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шосте скликання
(п’ятдесят шоста сесія)
Р І Ш Е Н Н Я

31.07.2015 №2051
 
Про внесення змін в бюджет м.Кузнецовськ на 2015 рік

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26, частиною 2 статті 42, статтями 64, 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України,враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів міської ради, беручи до уваги звернення головних розпорядників бюджетних коштів, міська рада  

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення міської ради від 23.01.2015 №1841 «Про бюджет м.Кузнецовськ на 2015 рік» зі змінами від 25.02.2015 №1901, від 03.04.2015 №1910, від 24.04.2015 №1918, від 03.06.2015 №2039, а саме:

1. Збільшити доходи загального фонду міського бюджету на 2015 рік на суму 4 400,0 тис.грн. (додаток 1) за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду бюджету м. Кузнецовськ станом на 01.07.2015 року.

2. Збільшити видатки загального фонду міського бюджету на 2015 рік на суму 4 586,843 тис.грн. (додатки 2, 3) за рахунок:

перевиконання доходної частини загального фонду бюджету м. Кузнецовськ станом на 01.07.2015 року на суму 4 400,0 тис.грн.;

спрямування вільного залишку бюджетних коштів загального фонду бюджету в сумі 186,843 тис.грн.

3. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік на суму 831,477 тис.грн. (додатки 2, 3), в тому числі видатки бюджету розвитку на суму 831,477 тис.грн. (додатки 2, 3, 6) за рахунок змін до фінансування бюджету м.Кузнецовськ в частині коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 5) на суму 831,477 тис.грн.

4. Внести зміни у міжбюджетні трансферти з бюджету м.Кузнецовськ іншим бюджетам на 2015 рік (додаток 4).

5. Внести зміни до фінансування бюджету м.Кузнецовськ на 2015 рік (додаток 5), установивши профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 10 106,73891 тис.грн. та дефіцит спеціального фонду міського бюджетув сумі 15 741,16459 тис.грн., джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 12 396,471 тис.грн. та залишок коштів спеціального фонду, що створився на кінець 2014 року, в сумі 3 344,69359 тис.грн.

6. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2015 році будуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету (додаток 6).

7. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, затверджених в міському бюджеті на 2015 рік (додаток 7).

8. Затвердити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2015 рік в сумі 271 213,286 тис.грн.

9. Затвердити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2015 рік в сумі 261 106,54709 тис.грн.

10. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (В.Москалик), організацію виконання цього рішення покласти на заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Секретар міської ради                                           І.КуцВкладення: