Документ № 1910 від 03.04.2015 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шосте скликання
(п’ятдесят друга сесія)
Р І Ш Е Н Н Я

03.04.2015 №1910
 
Про внесення змін в бюджет м.Кузнецовськ на 2015 рік

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26, частиною 2 статті 42, статтею 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», відповідно до рекомендацій та погоджень постійних комісій з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів міської ради, з питань житлово-комунального господарства, комунального майна, приватизації, транспорту, зв’язку та енергозбереження міської ради, з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства міської ради, беручи до уваги звернення головного розпорядника бюджетних коштів, міська рада  

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення міської ради від 23.01.2015 №1841 «Про бюджет м.Кузнецовськ на 2015 рік» зі змінами від 25.02.2015 №1901, а саме:

1. Збільшити видатки загального фонду міського бюджету на 2015 рік на суму 1 700,0 тис.грн. (додатки 1, 2) за рахунок змін до фінансування бюджету м.Кузнецовськ в частині коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 3) на суму      1 700,0 тис.грн.

2. Зменшити видатки спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік на суму 1 700,0 тис.грн. (додатки 1, 2), в тому числі бюджету розвитку міського бюджету на суму 1 700,0 тис.грн. (додатки 1, 2, 4), за рахунок змін до фінансування бюджету м.Кузнецовськ в частині коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 3) на суму 1 700,0 тис.грн.

3. Внести зміни до фінансування бюджету м.Кузнецовськ на 2015 рік (додаток 3), установивши профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 11 347,54361 тис.грн. та дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 13 604,06822 тис.грн., джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 11 927,78 тис.грн. та залишок коштів спеціального фонду, що створився на кінець 2014 року, в сумі 1 676,28822 тис.грн.

4. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2015 році будуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету (додаток 4).

5. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, затверджених в міському бюджеті на 2015 рік (додаток 5).

6. Затвердити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2015 рік в сумі 243 239,49839 тис.грн.

7. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (В.Москалик), організацію виконання цього рішення покласти на заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Секретар міської ради                                           І.КуцВкладення: