Документ № 2155 від 15.10.2015 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шосте скликання
(п’ятдесят дев’ята сесія)
Р І Ш Е Н Н Я

15.10.2015 №2155
 
Про внесення змін в бюджет м.Кузнецовськ на 2015 рік

На виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (зі змінами), постанов Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 №731 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», від 15.02.2012 №91 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження» (зі змінами), наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.09.2015 №231 «Про затвердження переліків об’єктів, що фінансуються у 2015 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження», від 01.10.2015 №250 «Про затвердження Переліків засобів індивідуального захисту органів дихання, навчання населення, препаратів стабільного йоду та захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони), що фінансуються у 2015 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження», розпоряджень голови обласної державної адміністрації від 29.09.2015 №542 «Про розподіл субвенції з державного бюджету», від 02.10.2015 №570 «Про розподіл додаткової субвенції з державного бюджету», від 02.10.2015 №569 «Про внесення змін до переліку об’єктів, видатки на які у 2015 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету, та міжбюджетні трансферти», від 02.10.2015 №571 «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету у 2015 році», керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26, частиною 2 статті 42, статтями 64, 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, за погодженням та відповідно до рекомендацій постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів міської ради, беручи до уваги пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, міська рада  

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення міської ради від 23.01.2015 №1841 «Про бюджет м.Кузнецовськ на 2015 рік» зі змінами від 25.02.2015 №1901, від 03.04.2015 №1910, від 24.04.2015 №1918, від 03.06.2015 №2039, від 31.07.2015 №2051, від 14.08.2015 №2058, від 04.09.2015 №2120, а саме:

1. Збільшити доходи загального фонду міського бюджету на 2015 рік на 18 899,601 тис.грн.  (додаток 1), в тому числі за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду бюджету міста станом на 01.10.2015 на   6 364,5 тис.грн. і на 12 535,101 тис.грн. за рахунок офіційних трансфертів від органів державного управління.

2. Збільшити видатки загального фонду міського бюджету на 2015 рік на суму 10 949,928 тис.грн.  (додатки 2, 3) за рахунок:

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 1 436,3 тис.грн.;

медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 799,7 тис.грн.;

субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм’ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм’ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу на суму     3 014,6 тис.грн.;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження на суму 455,3 тис.грн.;

субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на проведення виборiв депутатiв мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голів на суму 449,05 тис.грн.;

спрямування вільного залишку бюджетних коштів загального фонду бюджету в сумі 395,694 тис.грн.;

перевиконання доходної частини загального фонду бюджету м.Кузнецовськ станом на 01.10.2015 року на суму 4 399,284 тис.грн.

3. Збільшити доходи спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік, в тому числі бюджету розвитку, на 400,0 тис.грн. за рахунок інших субвенцій (додаток 1).

4. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік на суму 8 745,367 тис.грн.  (додатки 2, 3), в тому числі видатки бюджету розвитку (додатки 2, 3, 5) за рахунок:

інших субвенцій (субвенція з бюджету розвитку обласного бюджету на капітальний ремонт покрівлі Кузнецовської загальноосвітньої школи I-III ступенів №5 ) на суму 400,0 тис.грн.;

коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 8 345,367 тис.грн., в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження на суму 6 380,151 тис.грн.

5. Здійснити перерозподіл видатків міського бюджету на 2015 рік (додатки 2, 3), в тому числі між загальним та спеціальним фондами міського бюджету та в розрізі кодів бюджетної класифікації видатків бюджету.

6. Внести зміни до фінансування бюджету м.Кузнецовськ на 2015 рік (додаток 4), установивши профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 18 526,01791 тис.грн. та дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 25 185,83659 тис.грн., джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 21 841,143 тис.грн. та залишок коштів спеціального фонду, що створився на кінець 2014 року, в сумі 3 344,69359 тис.грн.

7. Зменшити обсяг резервного фонду міського бюджету на суму  1 317,048 тис.грн. та затвердити на 2015 рік резервний фонд міського бюджету в сумі 679,671 тис.грн.

8. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2015 році будуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету (додаток 5).

9. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, затверджених в міському бюджеті на 2015 рік (додаток 6).

10. Затвердити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2015 рік в сумі 300 889, 957 тис.грн.

11. Затвердити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2015 рік в сумі 282 363,93909 тис.грн.

12. Затвердити зміни до доходів та видатків міського бюджету відповідно до розпоряджень міського голови від 28.09.2015 №302-р, від 06.10.2015 №311-р в частині міжбюджетних трансфертів (додатки 1, 2, 3).

13. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Секретар міської ради                                           І.КуцВкладення: