Документ № 1173 від 17.12.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2022 рік (17532000000) код бюджету   №1389  від  14.12.2021 р.  Чинний
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік (17532000000) код бюджету   №1373-РР-VIII  від  24.02.2022 р.  Чинний
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік (17532000000) код бюджету   №1378-РР-VIII  від  08.03.2022 р.  Чинний
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік (17532000000) код бюджету   №1382-PP-VIII  від  15.03.2022 р.  Чинний
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік (17532000000) код бюджету   №1386-РР-VIII  від  08.04.2022 р.  Чинний
Пленарне засідання 17-22 грудня 2021 року шістнадцятої сесії Вараської міської ради восьмого скликання   №16  від  17.12.2021 р.  Чинний
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік (17532000000) код бюджету   №140-РВ-22  від  05.05.2022 р.  Чинний
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік (17532000000) код бюджету   №1500-РР-VIII  від  10.06.2022 р.  Чинний
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік (17532000000) код бюджету   №1544-РР-VIII  від  14.07.2022 р.  Чинний
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік (17532000000) код бюджету   №1619-РР-VIII  від  09.09.2022 р.  Чинний
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік (17532000000) код бюджету   №1650-РР-VIII  від  11.11.2022 р.  Чинний
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік (17532000000) код бюджету   №1723-РР-VIII  від  02.12.2022 р.  Чинний
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік (17532000000) код бюджету   №1783-РР-VIII  від  21.12.2022 р.  Чинний

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

04.01.2022


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

Восьме скликання

Шістнадцята сесія

РІШЕННЯ

17.12.2021 №1173
 
Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2022 рік (17532000000) код бюджету

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», за погодженням з постійними комісіями Вараської міської ради,відповідно до витягу з протоколу №16 шістнадцятої сесії Вараської міської ради восьмого скликання, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2022 рік:

доходи бюджету Вараської міської територіальної громади у сумі 899 781 707 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету  – 889 470 190 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 10 311 517 гривень, згідно з додатком 1 цього рішення;

видатки бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік у сумі 899 781 707 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 796 435 470 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 103 346 237 гривень, у тому числі бюджету розвитку – 93 634 720 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету Вараської міської територіальної громади у сумі 93 034 720 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету Вараської міської територіальної громади у сумі 93 034 720 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Вараської міської територіальної громади у розмірі 1 500 000 гривень, що становить 0,19 відсотка видатків загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету Вараської міської територіальної громади у розмірі 7 800 000 гривень, що становить 0,98 відсотка видатків загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рікміжбюджетні трансферти згідно з додатками 1 та 4 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат бюджету Вараської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм усумі176 363 047 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік:

1) до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, статтею 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Вараської міської територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування місцевого боргу;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

оплату енергосервісу.

8. Відповідно до абзацу 2 частини восьмої статті 16 Бюджетного кодексу України надати право керівнику фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на депозитах  з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

9. Головним розпорядникам коштів бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) доступність інформації про бюджет Вараської міської територіальної громади відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

10. Розпорядникам коштів бюджету громади забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, які споживаються бюджетнимиустановами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі, не допускати будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг.

11. Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

12. Установити, що перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету Вараської міської ради з наступним погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики міської ради.

13. Керуючись частиною сьомою статті 23 Бюджетного кодексу України, надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету Вараської міської ради у процесі виконання місцевого бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів місцевого бюджету здійснювати перерозподіл видатків та кредитування за економічною класифікацією та класифікацією кредитування в межах загального обсягу його річних бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, в тому числі за рахунок бюджетних призначень попередніх та наступних місяців.

14. Надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету Вараської міської ради при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування бюджету.

15. Рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року.

16. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Секретарю міської радизабезпечити опублікування цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики міської ради, організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                                      Олександр МЕНЗУЛВкладення: