Документ № 1650-РР-VIII від 11.11.2022 р. Чинний


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

Восьме скликання

Двадцять п'ята сесія

РІШЕННЯ

11.11.2022 №1650-РР-VIII
 
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік (17532000000) код бюджету

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення Вараської міської ради від 17.12.2021 №1173 «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2022 рік» зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 24.02.2022 № 1373-РР-VIII, від 08.03.2022 № 1378-РР-VIII, від 15.03.2022 №1382-PP-VIII, від 08.04.2022 №1386-РР-VIII, від 10.06.2022 № 1500-РР-VIII, від 14.07.2022 №1544-РР-VIII, від 09.09.2022 №1619-РР-VIII, рішеннями виконавчого комітету Вараської міської ради від 22.04.2022 №133-РВ-22, від 05.05.2022 №140-РВ-22, від 21.07.2022 №212-РВ-22, від 31.08.2022 №275-РВ-22, від 14.09.2022 №302-РВ-22, від 30.09.2022 №325-РВ-22, від 25.10.2022 №368-РВ-22 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік», а саме:

1. Збільшити доходи загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік на 25 056 грн згідно з додатком 1 за рахунок офіційних трансфертів від органів державного управління.

2. Збільшити видатки загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік на суму 473 056 грн (додаток 3) за рахунок:

- іншої субвенції з бюджету Шпанівської сільської територіальної громади на суму 25 056 грн;

- зменшення (повернення) коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 448 000 грн.

3. Зменшити видатки спеціального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік на суму 448 000 грн, в тому числі видатки бюджету розвитку на суму 448 000 грн за рахунок зменшення (повернення) коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 3.

4. Внести зміни до фінансування бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік (додаток 2), установивши профіцит загального фонду бюджету у сумі 52 322 600,61 грн та дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі 98 108 014,13 грн, джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 98 020 014,13 грн; залишки коштів спеціального фонду бюджету, що утворився на кінець 2021 року, на суму 88 000 грн, з них фонду охорони навколишнього природного середовища на суму 88 000 грн.

5. Затвердити резервний фонд бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік у розмірі 15 088 122,13 грн, що становить 1,8 відсотка видатків загального фонду бюджету громади.

6. Затвердити зміни до бюджетних призначень головним розпорядникам коштів бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

7. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік згідно з додатком 4 до цього рішення.

8. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Вараської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році згідно з додатком 5 до цього рішення.

9. Затвердити обсяг доходів загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік в сумі 872 572 214 грн.

10. Затвердити обсяг видатків загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік в сумі 820 249 613,39 грн.

11. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

12. Відділу забезпечення діяльності ради забезпечити опублікування цього рішення.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови та заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                       Олександр МЕНЗУЛ

 Вкладення: