Документ № 1386-РР-VIII від 08.04.2022 р. Чинний


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

Восьме скликання

Вісімнадцята сесія

РІШЕННЯ

08.04.2022 №1386-РР-VIII
 
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік (17532000000) код бюджету

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, відповідно до витягу з протоколу № 18-ПТР-VIII вісімнадцятої сесії Вараської міської ради восьмого скликання, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення Вараської міської ради від 17.12.2021 №1173 «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2022 рік» зі змінами, внесеними рішеннями міської радивід 24.02.2022 № 1373-РР-VIII, від 08.03.2022 № 1378-РР-VIII, від 15.03.2022 №1382-PP-VIII «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік», а саме:

1. Збільшити доходи загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік на 331 717 грн (додаток 1) за рахунок офіційних трансфертів від органів державного управління.

2. Збільшити видатки загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік на суму 37 882 792,52 грн (додаток 3) за рахунок:

- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 305 942 грн;

- субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду на суму 25 775 грн;

- вільного залишку бюджетних коштів загального фонду на суму 23 121 205,52 грн (в тому числі за рахунок залишку коштів загального фонду за субвенціями з державного бюджету для бюджету Вараської міської територіальної громади, що збережені на рахунках громади станом на 01.01.2022 на суму 5 014 260,52 грн);

- збільшення видатків загального фонду за рахунок зменшення (повернення) коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 14 429 870 грн.

3. Зменшити видатки спеціального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік на суму 14 141 270 грн (в тому числі видатки бюджету розвитку спеціального фонду бюджету на суму 14 141 270 грн) згідно додатку 3 за рахунок:

-  збільшення коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 288 600 грн;

-  зменшення (повернення) коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 14 429 870 грн.

4. Внести зміни до фінансування бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік (додаток 2), установивши профіцит загального фонду бюджету у сумі 51 991 455,48 грн та дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі 79 660 134 грн, джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 79 660 134 грн.

5. Затвердити резервний фонд бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік у розмірі 26 400 000 грн, що становить 3,2 % відсотка видатків загального фонду бюджету громади.

6. Затвердити зміни до бюджетних призначень головним розпорядникам коштів бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

7. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік згідно з додатком 4 до цього рішення (в тому числі інші субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів загального фонду за субвенціями з державного бюджету для бюджету Вараської міської територіальної громади, що збережені на рахунках громади станом на 01.01.2022 на суму 5 014 260,52 грн).

8. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Вараської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році згідно з додатком 5 до цього рішення.

9. Затвердити обсяг доходів загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік в сумі 889 922 929 грн.

10. Затвердити обсяг видатків загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік в сумі 837 931 473,52 грн.

11. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

12. Відділу забезпечення діяльності ради забезпечити оприлюднення цього рішення згідно Регламенту Вараської міської ради.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                       Олександр МЕНЗУЛВкладення: