Документ № 1544-РР-VIII від 14.07.2022 р. Чинний


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

Восьме скликання

Двадцять перша сесія

РІШЕННЯ

14.07.2022 №1544-РР-VIII
 
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік (17532000000) код бюджету

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, відповідно до витягу з протоколу №21-ПТР-VIII двадцять першої сесії Вараської міської ради восьмого скликання, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення Вараської міської ради від 17.12.2021 №1173 «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2022 рік» зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 24.02.2022 № 1373-РР-VIII, від 08.03.2022 № 1378-РР-VIII, від 15.03.2022 №1382-PP-VIII, від 08.04.2022 №1386-РР-VIII, 10.06.2022 №1500-РР-VIII, рішеннями виконавчого комітету Вараської міської ради від 22.04.2022 №133-РВ-22, від 05.05.2022 №140-РВ-22 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік», а саме:

1. Збільшити видатки загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік на суму 15 062 917 грн (додаток 2) за рахунок зменшення (повернення) коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

2. Зменшити видатки спеціального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік на суму 15 062 917 грн, в тому числі видатки бюджету розвитку спеціального фонду бюджету на суму 15 062 917 грн, згідно додатку 2 за рахунок зменшення (повернення) коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

3. Внести зміни до фінансування бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік (додаток 1), установивши профіцит загального фонду бюджету у сумі 21 005 635,70 грн та дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі 66 674 314,22 грн, джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 66 674 614,22 грн.

4. Затвердити резервний фонд бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік у розмірі 53 291 078,04 грн, що становить 6,3 відсотка видатків загального фонду бюджету громади.

5. Затвердити зміни до бюджетних призначень головним розпорядникам коштів бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

6. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Вараської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році згідно з додатком 3 до цього рішення.

7. Затвердити обсяг видатків загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік в сумі 851 003 329,30 грн.

8. Додатки 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

9. Відділу забезпечення діяльності ради забезпечити оприлюднення цього рішення згідно Регламенту Вараської міської ради.

10. Рекомендувати міському голові вирішити питання надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету в межах чинного законодавства України згідно рішення виконавчого комітету Вараської міської ради.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                       Олександр МЕНЗУЛ



Вкладення: