Документ № 1500-РР-VIII від 10.06.2022 р. Чинний


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

Восьме скликання

Вісімнадцята сесія

РІШЕННЯ

10.06.2022 №1500-РР-VIII
 
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік (17532000000) код бюджету

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, за погодженням з постійними комісіями міської ради, відповідно до витягу з протоколу № 18-ПТР-VIIIвісімнадцятої сесії Вараської міської ради восьмого скликання, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення Вараської міської ради від 17.12.2021 №1173 «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2022 рік» зі змінами, внесеними рішеннями міської радивід 24.02.2022 № 1373-РР-VIII, від 08.03.2022 № 1378-РР-VIII, від 15.03.2022 №1382-PP-VIII, від 08.04.2022 №1386-РР-VIII, рішеннями виконавчого комітету Вараської міської ради від 22.04.2022 №133-РВ-22, від 05.05.2022 №140-РВ-22 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік», а саме:

1. Зменшити доходи загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік на 17 913 964 грн згідно додатку 1 за рахунок офіційних трансфертів від органів державного управління.

2. Зменшити доходи спеціального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік на 750 000 грн згідно додатку 1 за рахунок офіційних трансфертів від органів державного управління.

3. Зменшити видатки загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік на суму 12 163 964 грн (додаток 3) за рахунок:

зменшення доходів загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік на суму 17 913 964 грн;

збільшення видатків загального фонду за рахунок зменшення (повернення) коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 5 750 000 грн.

4. Зменшити видатки спеціального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік на суму 6 500 000 грн (в тому числі видатки бюджету розвитку спеціального фонду бюджету на суму 6 500 000 грн) згідно додатку 3 за рахунок:

зменшення (повернення) коштів, що передаються із загального фонду до   бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 5 750 000 грн;

зменшення доходів спеціального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік на суму 750 000 грн.

5. Внести зміни до фінансування бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік (додаток 2), установивши профіцит загального фонду бюджету у сумі 9 139 224,48 грн та дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі 54 807 903 грн, джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 54 807 903 грн.

6. Затвердити резервний фонд бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік у розмірі 57 554 208 грн, що становить 6,7 % відсотка видатків загального фонду бюджету громади.

7. Затвердити зміни до бюджетних призначень головним розпорядникам коштів бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

8. Затвердити зміни до міжбюджетних трансферів на 2022 рік згідно з додатком 4 до цього рішення.

9. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Вараської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році згідно з додатком 5 до цього рішення.

10. Затвердити обсяг доходів загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік в сумі 872 008 965 грн.

11. Затвердити обсяг видатків загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік в сумі 862 869 740,52 грн.

12. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

13. Відділу забезпечення діяльності ради забезпечити оприлюднення цього рішення згідно Регламенту Вараської міської ради.

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                       Олександр МЕНЗУЛВкладення: