Документ № 1783-РР-VIII від 21.12.2022 р. Чинний


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

Восьме скликання

Двадцять восьма сесія

РІШЕННЯ

21.12.2022 м.Вараш №1783-РР-VIII
 
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік (17532000000) код бюджету

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом начальника Рівненської обласної військової адміністрації від 08.12.2022 № 603 «Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2022 рік», беручи до уваги пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, відповідно до витягу з протоколу №28-ПТР-VIII двадцять восьмої сесії Вараської міської ради восьмого скликання, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення Вараської міської ради від 17.12.2021 №1173 «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2022 рік» зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 24.02.2022 № 1373-РР-VIII, від 08.03.2022 № 1378-РР-VIII, від 15.03.2022 №1382-PP-VIII, від 08.04.2022 №1386-РР-VIII, від 10.06.2022 № 1500-РР-VIII, від 14.07.2022 №1544-РР-VIII, від 09.09.2022 №1619-РР-VIII, від 02.12.2022 №1723-РР-VIII, рішеннями виконавчого комітету Вараської міської ради від 22.04.2022 №133-РВ-22, від 05.05.2022 №140-РВ-22, від 21.07.2022 №212-РВ-22, від 31.08.2022 №275-РВ-22, від 14.09.2022 №302-РВ-22, від 30.09.2022 №325-РВ-22, від 25.10.2022 №368-РВ-22, від 11.11.2022 №1650-РР-VIII, від 02.12.2022 №1723-РР-VIII «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік», а саме:

1. Збільшити доходи загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік на 4 505 грн згідно з додатком 1 за рахунок офіційних трансфертів від органів державного управління.

2. Збільшити видатки загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік на суму 137 505 грн (додаток 3) за рахунок:

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції у сумі 4 505 грн;

- зменшення (повернення) коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 133 000 грн.

3. Зменшити видатки спеціального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік на суму 133 000 грн, в тому числі видатки бюджету розвитку на суму 133 000 грн за рахунок зменшення (повернення) коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 3.

4. Внести зміни до фінансування бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік (додаток 2), установивши профіцит загального фонду бюджету у сумі 67 616 624,85 грн та дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі 113 402 038,37 грн, джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 113 314 038,37 грн; залишки коштів спеціального фонду бюджету, що утворився на кінець 2021 року, на суму 88 000 грн, з них фонду охорони навколишнього природного середовища на суму 88 000 грн.

5. Затвердити резервний фонд бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік у розмірі 496 441,89 грн, що становить 0,06 відсотка видатків загального фонду бюджету громади.

6. Затвердити зміни до бюджетних призначень головним розпорядникам коштів бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

7. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік згідно з додатком 4 до цього рішення.

8. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Вараської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році згідно з додатком 5 до цього рішення.

9. Затвердити обсяг доходів загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік в сумі 877 604 381 грн.

10. Затвердити обсяг видатків загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік в сумі 809 987 756,15 грн.

11. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

12. Відділу забезпечення діяльності ради забезпечити опублікування цього рішення.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови та заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                       Олександр МЕНЗУЛВкладення: