Документ № 140-РВ-22 від 05.05.2022 р. Чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

06.05.2022


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

05.05.2022 м.Вараш №140-РВ-22
 
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік (17532000000) код бюджету

Керуючись Бюджетним кодексом України, в тому числі підпунктом 2 пункту 22 розділу VI«Прикінцеві та перехідні положення», постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», статтею 40, частиною першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів,відповідно до протоколу від 05.05.2022 №1001-ПТВ-07-22, виконавчий комітет Вараської міської ради

В И Р І Ш И В:

Внести зміни до рішення Вараської міської ради від 17.12.2021 №1173 «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2022 рік» зі змінами, внесеними рішеннями міської радивід 24.02.2022 № 1373-РР-VIII, від 08.03.2022 № 1378-РР-VIII, від 15.03.2022 №1382-PP-VIII, від 08.04.2022 №1386-РР-VIII, рішенням виконавчого комітету Вараської міської ради від 22.04.2022 №133-РВ-22 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік», а саме:

1. Збільшити видатки загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік на суму 54 200 000 грн (додаток 2) за рахунок:

вільного залишку бюджетних коштів загального фонду на суму 18 000 000 грн;

зменшення (повернення) коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 36 200 000 грн.

2. Зменшити видатки спеціального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік на суму 36 200 000 грн (в тому числі видатки бюджету розвитку спеціального фонду бюджету на суму   36 200 000 грн) згідно додатку 2 за рахунок зменшення (повернення) коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 36 200 000 грн.

3. Внести зміни до фінансування бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік (додаток 1), установивши профіцит загального фонду бюджету у сумі 14 889 224,48 грн та дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі 60 557 903 грн, джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 60 557 903 грн.

4. Затвердити резервний фонд бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік у розмірі 66 831 810 грн, що становить 7,6 % відсотка видатків загального фонду бюджету громади.

5. Затвердити зміни до бюджетних призначень головним розпорядникам коштів бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

6. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік згідно з додатком 3 до цього рішення.

7. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Вараської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році згідно з додатком 4 до цього рішення.

8. Затвердити обсяг видатків загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік в сумі 875 033 704,52 грн.

9. Додатки 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

10. Управлінню документообігу та організаційної роботи виконавчого комітету Вараської міської ради забезпечити опублікування цього рішення.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                       Олександр МЕНЗУЛВкладення: