Документ від 07.02.2023 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

07.02.2023


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
07.02.2023
 
Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта - рішення Вараської міської ради від 19 жовтня 2022 року №1644-РР-VIII «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно Вараської міської територіальної громади» (далі - Методика)

м. Вараш                                                                     31.01.2023 року  

                     

1. Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер

Рішення Вараської міської ради від 19 жовтня 2022 року №1644-РР-VIII «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно Вараської міської територіальної громади» (далі - Методика).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Департамент житлово - комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради

3. Цілі прийняття акта

Основними цілями прийняття регуляторного акта є:

- створення єдиних правил для учасників орендних відносин (орендаря, орендодавця, балансоутримувача) та чітких механізмів розрахунку орендної плати (річної/місячної, добової, погодинної) відповідно до орендних ставок та цільового призначення для орендарів, які мають право на укладання договорів оренди (продовження) без аукціону;

- приведення у відповідність до вимог чинного законодавства процедури розрахунку орендної плати за оренду майна комунальної власності Вараської міської територіальної громади;

- встановлення доцільних та обґрунтованих орендних ставок із урахуванням місцевих особливостей у сфері оренди комунального майна;

- забезпечення надходження коштів до місцевого бюджету від оренди комунального майна.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відповідно до аналізу регуляторного впливу та ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

З 20 жовтня 2022 року по 31 грудня 2022 року

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Базове

6. Методи одержання результатів відстеження.

Для одержання результатів відстеження результативності регуляторного акта використовується статистичний метод одержання даних, а також дослідження відповідності діючому законодавству України.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних

Проведення відстеження результативності даного регуляторного акту зумовлено необхідністю визначення відповідності діючому законодавству України, яке на сьогоднішній день здійснює регулювання оренди майна, а саме: Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про оренду державного та комунального майна», Порядок передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 №483, інші нормативно-правові акти.

Разом з тим, для одержання результатів відстеження визначено наступні показники:

- кількість договорів оренди комунального майна;

- кількість нових договорів оренди  комунального майна, укладених без аукціону;

- кількість пролонгованих догорів оренди комунального майна, без проведення аукціону;

- надходження коштів до місцевого бюджету від оренди комунального майна;

- загальна площа приміщень комунальної власності, переданих в оренду;

- загальна кількість чинних орендарів;

- кількість чинних орендарів, що мають право на продовження договорів оренди без проведення аукціону.

8. Кількісні та якісні показники результативності

Кількісні та якісні показники результативності дії регуляторного акта:

Назва показника 2021 2022
кількість договорів оренди комунального майна 135 171
кількість нових договорів оренди  комунального майна, укладених без аукціону 11 25
кількість пролонгованих догорів оренди комунального майна, без проведення аукціону 14 35
надходження коштів до місцевого бюджету від оренди комунального майна 452,1 тис.грн 601,8 тис.грн
загальна площа приміщень комунальної власності, переданих в оренду 27,30 тис.м2 26,98 тис.м2
загальна кількість чинних орендарів 124 125
кількість чинних орендарів, що мають право на продовження договорів оренди без проведення аукціону 59 62

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Рішення Вараської міської ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно Вараської міської територіальної громади» є регуляторним актом, який діє на необмежене коло осіб, є загальнообов’язковим до застосування на території Вараської міської територіальної громади.

Головними чинниками результативності дії регуляторного акта є те, що Методикою розрахунку орендної плати за комунальне майно Вараської міської територіальної громади чітко визначено механізм встановлення розміру плати за оренду об’єктів комунального майна як для суб'єктів підприємницької діяльності, так і для органів державної влади та місцевого самоврядування, інших бюджетних організацій, закладів, установ тощо, які фінансуються з державного та/або місцевого бюджетів.

Висновок. Звіт про базове відстеження свідчить про те, що рішення Вараської міської ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно Вараської міської територіальної громади» є актуальним для подальшого впровадження з метою забезпечення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за об’єкти оренди комунальної власності відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 №483.

Директор департаменту

житлово - комунального господарства,

майна та будівництва                                                                       Дмитро ЮЩУКВкладення: