Документ № 1824 від 23.01.2015 р. Чинний


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шосте скликання
(сорок дев’ята сесія)
Р І Ш Е Н Н Я

23.01.2015 №1824
 
Про затвердження Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів

Керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26, частиною 2 та пунктом 16 частини 4 статті 42, статтею 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 10.2 статті 10, пунктом 12.3 статті 12 та статтею 268¹ Податкового кодексу України, пунктом 20-1 статті 64 Бюджетного кодексу України, частиною 4 Прикінцевих положень Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28 грудня 2014 року № 71- VIII, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів (додається).
  2. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 28.10.2011 № 221 “Про затвердження Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів”.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Т. Сич.

Секретар міської ради                                                           І.Куц

 

Додаток

до рішення міської ради

 23 січня 2015 року № 1824

ПОЛОЖЕННЯ

про збір за місця для паркування транспортних засобів

1. Загальні   положення

Збір за місця для паркування транспортних засобів встановлюється на підставі пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України “Про   місцеве самоврядування в Україні“, пункту 20-1 статті 64 Бюджетного кодексу України, пункту 12.3 статті 12 та статті 268¹ Податкового кодексу України зі змінами, внесеними Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28 грудня 2014 року № 71- VIII.

 

2. Платники податку

2.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

2.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, затверджується рішенням міської ради про встановлення збору.

Таке рішення разом з переліком осіб, які уповноважені організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, надається виконавчим органом міської ради контролюючому органу в порядку, встановленому розділом I Податкового кодексу.

 

3. Об’єкт і база оподаткування збором

3.1. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбаченихстаттею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

3.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

4. Ставка збору

Ставка збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

                                                                                    

5.Порядок обчислення та строки сплати збору

5.1. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням об'єкта оподаткування.

5.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору у контролюючому органі за місцезнаходженням земельної ділянки.

5.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

6. Контроль

Контроль за повнотою стягнення та своєчасністю перерахування   збору за місця для паркування транспортних засобів здійснюють контролюючі органи.

Секретар ради                                             І. Куц