Документ № 2682-ПРР-VIII-4320  від 31.10.2023 р. Чинний


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

____ сесія VIII скликання

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я

31.10.2023 м.Вараш №2682-ПРР-VIII-4320
 
Про затвердження висновку про ідентифікацію основного засобу «Дороги», інвентарний номер 101330007, з розподілом на окремі облікові одиниці за назвою та технічними характеристиками

Розглянувши лист КП «Благоустрій» ВМР від 01.06.2023 №4550-369-23, враховуючи протоколи засідань робочої групи з питань інвентаризації об’єктів дорожньої інфраструктури від 19.07.2023, 21.07.2023, 09.08.2023, 14.09.2023, висновок про ідентифікацію основного засобу «Дороги» інвентарний номер 101330007 від 25.09.2023, відповідно до рішень Вараської міської ради від 24.02.2021 №141 «Про передачу комунального майна на праві господарського відання КП «Благоустрій» ВМР», від 14.04.2021 №322 «Про затвердження Передавального акту Старорафалівської сільської ради», статті 136 Господарського кодексу України, керуючись статтями 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійною комісією з питань комунального майна, житлової політики, інфраструктури та благоустрою, Вараська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити висновок про ідентифікацію основного засобу «Дороги», інвентарний номер 101330007, з розподілом на окремі облікові одиниці за назвою та технічними характеристиками від 25.09.2023, згідно з додатком 1.

2. Комунальному підприємству «Благоустрій» Вараської міської ради (код ЄДРПОУ 40800812), здійснити списання із балансового обліку основного засобу «Дороги», інвентарний номер 101330007, у зв’язку із його розподілом на окремі облікові одиниці за назвою та технічними характеристиками.

3. Комунальному підприємству «Благоустрій» Вараської міської ради (код ЄДРПОУ 40800812) поставити на балансовий облік майно, що утворилося в результаті розподілу основного засобу «Дороги», інвентарний номер 101330007, за переліком (4300-ПЕ-82)  згідно додатку 2, за нульовою вартістю до проведення незалежної (експертної) оцінки та визначення вартості об’єктів, відповідно до вимог чинного законодавства України та відобразити в бухгалтерському обліку відповідні операції з комунальним майном.

4.Комунальному підприємству «Благоустрій» Вараської міської ради (код ЄДРПОУ 40800812) вжити заходів щодо визначення вартості об’єктів, зазначених у додатку 2 до цього рішення, шляхом проведення незалежної (експертної) оцінки для цілей бухгалтерського обліку та забезпечити здійснення їх технічного обліку і паспортизації.

5. Закріпити майно, зазначене у додатку 2 цього рішення на праві господарського відання за комунальним підприємством «Благоустрій» Вараської міської ради (код ЄДРПОУ 40800812).

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ігоря ВОСКОБОЙНИКА та комісію з питань комунального майна, житлової політики, інфраструктури та благоустрою.

Додаток 1: Висновок про ідентифікацію

Додаток 2: Перелік 4300-ПЕ-82

Міський голова                                                                       Олександр МЕНЗУЛВкладення: