Документ № 2681-ПРР-VIII-7310 від 31.10.2023 р. Чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

31.10.2023


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

____ сесія VIII скликання

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я

31.10.2023 м.Вараш №2681-ПРР-VIII-7310
 
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (1753200000) код бюджету

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до рішення Вараської міської ради від 21.12.2022 №1782-РР-VIII «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 19.01.2023 № 1787-РР-VIII, від 09.02.2023 № 1799-РР-VIII, від 10.03.2023 №1854-РР-VIII, від 04.04.2023 №1894-РР-VIII, від 03.05.2023 №1902-РР-VIII, від 07.06.2023 №1958-РР-VIII, від 09.06.2023 №1963-РР-VIII«Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік», від 16.08.2023 №2026-РР-VIII, від 08.09.2023 №2084-РР-VIII, від 09.10.2023 №2087-РР-VIII, від 25.10.2023 №2127-РР-VIII «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік», а саме:

1.1. Збільшити видатки загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік на суму 155 000 грн (додаток 2) за рахунок зменшення (повернення) коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

1.2. Зменшити видатки спеціального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік ( додаток 2) на суму 155 000 грн, в тому числі видатки бюджету розвитку на суму 155 000 грн, за рахунок зменшення (повернення) коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

1.3. Внести зміни до фінансування бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (додаток 1), установивши дефіцит загального фонду бюджету у сумі 12 041 530 грн та дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі 130 206 626 грн, джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 130 097 001,37 грн, залишки коштів спеціального фонду бюджету, що утворилися на кінець 2022 року на суму 109 624,63 грн, з них: фонду охорони навколишнього природного середовища на суму 70 000 грн; міського територіального дорожнього фонду на суму 39 624,63 грн.

1.4. Затвердити зміни до бюджетних призначень головним розпорядникам коштів бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

1.5. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Вараської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році згідно з додатком 3 до цього рішення.

1.6. Затвердити обсяг видатків загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік в сумі 968 819 379,77 грн.

2. Додатки 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

3. Відділу забезпечення діяльності ради забезпечити опублікування цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови та заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                           Олександр МЕНЗУЛВкладення: