Документ № 2658-ПРР-VIII-7310 від 16.10.2023 р. Чинний


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

____ сесія VIII скликання

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я

16.10.2023 м.Вараш №2658-ПРР-VIII-7310
 
Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (1753200000) код бюджету

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до рішення Вараської міської ради від 21.12.2022 №1782-РР-VIII «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 19.01.2023 № 1787-РР-VIII, від 09.02.2023 № 1799-РР-VIII, від 10.03.2023 №1854 -РР-VIII, від 04.04.2023 №1894-РР-VIII, від 03.05.2023 №1902-РР-VIII, від 07.06.2023 №1958-РР-VIII, від 09.06.2023 №1963-РР-VIII«Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік», від 16.08.2023 №2026-РР-VIII, від 08.09.2023 №2084-РР-VIII, від 09.10.2023 №2087-РР-VIII «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік», а саме:

1.1. Збільшити доходи загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік на 3920 650 грн згідно з додатком 1 за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади.

1.2. Збільшити видатки загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік на суму 2 217 152 грн (додаток 3).

1.3. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік ( додатки 2, 3) на суму 1 703 498 грн (в тому числі видатки бюджету розвитку на суму 1 703 498 грн) за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 1 703 498 грн.

1.4. Внести зміни до фінансування бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік (додаток 2), установивши дефіцит загального фонду бюджету у сумі 12 986 560 грн та дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі 129 261 596 грн, джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 129 151 971,37 грн, залишки коштів спеціального фонду бюджету, що утворилися на кінець 2022 року на суму 109 624,63 грн, з них: фонду охорони навколишнього природного середовища на суму 70 000 грн; міського територіального дорожнього фонду на суму 39 624,63 грн.

1.5. Затвердити резервний фонд бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік у розмірі 3 816 362 грн, що становить 0,4 відсотка видатків загального фонду бюджету.

1.6. Затвердити зміни до бюджетних призначень головним розпорядникам коштів бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

1.7. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2023 рік згідно з додатком 4 до цього рішення.

1.8. Затвердити зміни до обсягів капітальних вкладень бюджету Вараської міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів у 2023 році згідно з додатком 5 до цього рішення.

1.9. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Вараської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році згідно з додатком 6 до цього рішення.

1.10. Затвердити обсяг доходів загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік в сумі 955634479,77 грн.

1.11. Затвердити обсяг видатків загального фонду бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік в сумі 968 621 039,77 грн.

2. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

3. Відділу забезпечення діяльності ради забезпечити опублікування цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови та заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                           Олександр МЕНЗУЛВкладення: