Документ № 2619-ПРР-VIII-5200 від 18.09.2023 р. Чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

20.10.2023 опубліковано в новій редакції,10.10.2023 опубліковано в новій редакції

Публікація документу

18.09.2023


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

____ сесія VIII скликання

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я

(нова редакція від 19.10.2023)

18.09.2023 м.Вараш №2619-ПРР-VIII-5200
 
Про організацію ведення самостійного бухгалтерського обліку та фінансової звітності в закладах загальної середньої освіти Вараської міської територіальної громади

З метою організації фінансової самостійності (автономії) закладів загальної середньої освіти Вараської міської територіальної громади, відповідно до статті 23 та пункту1 статті 26 Закону України «Про освіту», статті 59 Закону України «Про повну загальну середню освіту», статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року № 59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи», розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2009 № 1564-р «Про першочергові заходи щодо забезпечення розширення автономії загальноосвітніх навчальних закладів», керуючись статтями 25, підпунктом 4 пункту «а» частини першої статті 28, пункту 9 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вараська міська рада

В И Р І Ш И ЛА:

1. Перевести з 01.01.2024 на самостійне ведення бухгалтерського обліку заклади загальної середньої освіти Вараської міської територіальної громади, а саме:

Вараський ліцей № 1 Вараської міської ради;

Вараський ліцей № 2 Вараської міської ради;

Вараський ліцей № 3 Вараської міської ради;

Вараський ліцей № 4 Вараської міської ради;

Вараський ліцей № 6 Вараської міської ради.

2. Управлінню освіти виконавчого комітету Вараської міської ради (Олені КОРЕНЬ):

2.1. провести оптимізацію чотирьохштатних одиниць централізованої бухгалтерії управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради;

2.2. відповідно до чинного трудового законодавства провести вивільнення бухгалтерів централізованої бухгалтерії управління освіти у зв’язку із зменшенням кількості установ, що обслуговуються;

2.3. передати по акту приймання-передачі основні засоби, обліково-бухгалтерську документацію, обладнання та інші матеріальні цінності необхідні для ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності від централізованої бухгалтерії в заклади загальної середньої освіти;

2.4. привести внутрішні документи (накази, положення) з питань ведення бухгалтерського обліку, фінансової звітності та організації роботи закладів загальної середньої освіти у відповідність до вимог цього рішення.

3. Директорам закладів загальної середньої освіти Вараської міської територіальної громади, що зазначені у пункті 1 рішення (Наталії СЕРЕДІ, Яні ГОРЕГЛЯД, Наталії ВАЛЮШКО, Євгенії САХНЮК, Аллі ГУЗЬ):

3.1. забезпечити внесення змін у штатні розписи закладів освіти з урахуванням введення штатних одиниць для організації самостійного ведення бухгалтерського обліку відповідно до чинного законодавства;

3.2. забезпечити відкриття в Управлінні Державної казначейської служби у м. Вараш реєстраційного рахунка (для обліку операцій з виконання загального фонду кошторису) та спеціального реєстраційного рахунка (для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторису).

4. Визнати заклади загальної середньої освіти Вараської міської територіальної громади розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дмитра СТЕЦЮКА.

Міський голова                                                                          Олександр МЕНЗУЛ

 Вкладення: