Документ № 229-ПРВ-23-7114 від 26.05.2023 р. Чинний


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Є К Т     Р І Ш Е Н Н Я

 

26.05.2023 м.Вараш №229-ПРВ-23-7114
 
Про затвердження Порядку видачі довідок, що засвідчують перебування на утриманні непрацездатних членів сім’ї та вирішення спірних питань щодо видачі довідок про спільне проживання з годувальником на момент його смерті

З метою врегулювання питань видачi довiдок, що засвiдчують перебування на утриманнi непрацездатних членiв сiм’ї та вирiшення спiрних питань щодо видачi довiдок про спiльне проживання з годувальником на момент його смертi, враховуючи постанову правлiння Пенсiйного Фонду України «Про затвердження Порядку подання та оформлення документiв для призначення (перерахунку) пенсiй вiдповiдно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування», керуючись статтею 34, частиною шостою статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Вараської міської ради  

ВИРІШИВ:

1.Затвердити Порядок видачi довiдок, що засвiдчують перебування на утриманнi непрацездатних членiв сiм’ї та вирiшення спiрних питань щодо видачi довiдок про спiльне проживання з годувальником на момент його смертi 7111-П-02 (додається).

2. Утворити Комісію з розгляду питань щодо перебування на утриманнi непрацездатних членiв сiм’ї та вирiшення спiрних питань щодо видачi довiдок про спiльне проживання з годувальником на момент його смертi №7111-КО-01 (додається).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                                           Олександр МЕНЗУЛВкладення: