Документ № 201-ПРВ-22-7401 від 20.06.2022 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

20.06.2022


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проєкт Р І Ш Е Н Н Я

20.06.2022 м.Вараш №201-ПРВ-22-7401
 
Про надання дозволу громадянам ------, ------ на вчинення правочину

Розглянувши подання служби у справах дітей виконавчого комітету Вараської міської ради від 20.06.2022 року №7400-425-01-46-22, враховуючи акт перевірки згідно заяв громадян від 17.06.2022 року №Ш-59-ЗГ-22, відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою   Кабінету   Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866, керуючись статтею 177 Сімейного кодексу України, статтями 17, 18 Закону України «Про охорону дитинства», статтею 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», підпунктом 4 пункту б частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вараської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Надати дозвіл громадянам ------, ------ на підписання та укладення дарування 1/3 частки квартири, яка знаходиться за адресою: ------, де право користування мають малолітні діти ------, ------ року народження, ------, ------ року народження.

2. Зобов’язати батьків ------, ------ направити в службу у справах дітей виконавчого комітету Вараської міської ради копію договору, укладеного відповідно до даного рішення виконавчого комітету.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника міськогоголови з питань діяльності виконавчих органів ради Р. Хондоку.

Міський голова                                                                     Олександр МЕНЗУЛВкладення: