Документ № 192-ПРВ-22-7401 від 15.06.2022 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

15.06.2022


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проєкт Р І Ш Е Н Н Я

15.06.2022 №192-ПРВ-22-7401
 
Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітньому ---

Розглянувши подання служби у справах дітей виконавчого комітету Вараської міської ради від 13.06.2022 року №7400-405-03-03-22 щодо надання малолітній дитині --- статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, встановлено, що відповідно до рішення Корабельного районного суду міста Миколаєва від 13.12.2021 року, справа №488/2129/21, провадження №2/488/1358/21, батько ---, --- року народження, позбавлений батьківських прав щодо малолітньої дитини ---, --- року народження; мати дитини, --- померла 25.01.2021 року, що підтверджується свідоцтвом про смерть, серія І-ФП №333274, виданим виконавчим комітетом Воскресенської селищної ради Вітовського району Миколаївської області 03.02.2021 року. Згідно довідки від 30.05.2022 року №5618-5001691175, виданої департаментом соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради, малолітнього --- взято на облік внутрішньо переміщеної особи.

Виходячи з інтересів дитини, відповідно до пунктів 21, 22, підпункту 1 пункту 24, пунктів 79, 791 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008р. №866, керуючись статтями 11, 12 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», статтею 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», підпунктом 4 пункту б частини першої статті 34 «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вараської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітньому ---, --- року народження, який зареєстрований за адресою: ---, фактично проживає за адресою: ---.

2. Форма влаштування - опіка.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Р. Хондоку.

Міський голова                                                                   Олександр МЕНЗУЛВкладення: