Документ № 162-РВ-22 від 01.06.2022 р. Чинний


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

01.06.2022 м.Вараш №162-РВ-22
 
Про надання грошової компенсації за придбання шкільної та спортивної форми дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, які навчаються у закладах загальної середньої освіти Вараської міської територіальної громади

З метою поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно до підпункту 5 пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет Вараської міської ради,

В И Р І Ш И В:

1. Визначити, що забезпечення безплатно шкільною і спортивною формами дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, що перебувають під опікою (піклуванням) на період навчання у закладах загальної освіти Вараської міської територіальної громади здійснюється шляхом надання грошової компенсації законним представникам дітей.

2. Затвердити Порядок надання грошової компенсації для придбання шкільної та спортивної форми дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебувають під опікою (піклуванням), які навчаються у закладах загальної середньої освіти Вараської міської територіальної громади, згідно з додатком №5200-І-01.

3. Установити розмір грошової компенсації для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у закладах загальної середньої освіти Вараської міської територіальної громади у наступних розмірах:

для дітей з числа учнів 1-4 класів на придбання шкільної та спортивної форм у розмірі 3000 гривень на кожну дитину;

для дітей з числа учнів 5-11 класів на придбання шкільної та спортивної форм у розмірі 3500 гривень на кожну дитину.

4. Управлінню освіти виконавчого комітету Вараської міської ради забезпечити виплату грошової компенсації для придбання шкільної і спортивної форм дітям сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебувають під опікою (піклуванням), які навчаються у закладах загальної середньої освіти Вараської міської територіальної громади, згідно з додатком, в межах коштів передбачених в міському бюджеті на фінансування загальної середньої освіти на відповідний рік.

5. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 24 липня 2019 року №167 «Про надання грошової компенсації за придбання шкільної та спортивної форми дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, які навчаються у закладах загальної середньої освіти».

6. Організацію виконання цього рішення покласти на начальника управління освіти Олену КОРЕНЬ.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дмитра СТЕЦЮКА.

Міський голова                                                              Олександр МЕНЗУЛВкладення: