Документ від 04.11.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

04.11.2021


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
04.11.2021
 
ЗВІТ про базове відстеження результативності рішення Вараської міської ради від 14.05.2020 № 1747 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2021 рік»

1. Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності якого здійснюється 

Рішення Вараської міської ради від 14.05.2020 № 1747 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2021 рік».

2.Назва виконавця заходів з періодичного відстеження результативності регуляторного акта

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради. 

3. Цілі прийняття акта

Реалізація міською радою права, наданого їй пунктом 24, пунктом 28 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», щодо встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України та прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах; дотримання положень постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» та підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України; забезпечення виконання пункту 19 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України.

4.Строк виконання заходів із базового відстеження результативності регуляторного акта

Жовтень 2021 року. 

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Базове. 

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Для відстеження результативності регуляторного акта використовувалися дані щоденних, місячних, квартальних і річних звітів УДКСУ в м. Вараші про виконання місцевого бюджету за доходами, а також дані виписок (розшифровок) до щоденних звітів про виконання місцевого бюджету за доходами.

Шляхом моніторингу щоденних виписок (розшифровок), аналізу надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, одержані кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта

Кількісними показниками, які характеризують наслідки дії регуляторного акта, є кількість платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; якісними - обсяг надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до бюджету Вараської міської територіальної громади.

Показники результативності регуляторного акта

Назва показника

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

(код класифікації доходів бюджету 18010100)

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

(код класифікації доходів бюджету 18010400)

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

(код класифікації доходів бюджету 18010200)

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

(код класифікації доходів бюджету 18010300)

   
1 2 3 4 5  
Планові показники на 10 місяців 2021 року, тис.грн 7,0 5420,0 584,0 677,0  
Фактичні показники за 10 місяців 2021 року, тис.грн 16,8 3906,5 768,8 1020,6  
Відсоток виконання, %                           240,0 72,1 131,6 150,8  
Кількість платників, од./чол. 6 48 понад 1000 понад 200  

Загальний обсяг надходжень до бюджету Вараської міської територіальної громади податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за десять місяців звітного року склав 5712,7 тис.грн. Рівень виконання планового показника склав 85,4 відсотка.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей  

Результатом прийняття рішення Вараської міської ради від 14.05.2020 №1747 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2021 рік» є надання юридичної підстави платникам для здійснення відповідних платежів у бюджет міської територіальної громади.

Позитивним наслідком прийняття рішення є додаткові надходження до загального фонду бюджету територіальної громади на виконання власних повноважень.

Начальник фінансового управління                                       Валентина ТАЦЮКВкладення: