Документ № 345 від 26.10.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

28.10.2021


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

26.10.2021 №345
 
Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Вараштепловодоканал» Вараської міської ради на 2022 рік

З метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств міста, відповідно до статей 24, 78 Господарського кодексу України, рішення виконавчого комітету Вараської міської ради від 28.05.2019 №114 «Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Вараської міської ради», керуючись статтями 17, 27, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вараської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Вараштепловодоканал» Вараської міської ради на 2022 рік (додається).

2. Комунальному підприємству «Вараштепловодоканал» Вараської міськоїради:

забезпечити виконання показників, передбачених фінансовим планом;

забезпечити дотримання вимог чинного законодавства з питань оплати праці та недопущення заборгованості з її виплати;

вчасно вживати заходів щодо погашення кредиторської та дебіторської заборгованості;

постійно вживати заходів щодо оптимізації витрат підприємства;

забезпечити на підприємстві впровадження енергозберігаючих програм та енергоефективних заходів, проводити роботу щодо залучення інвестиційних коштів спрямованих на розвиток підприємства;

постійно здійснювати аналіз показників фінансово-господарської діяльності та вживати дієві заходи щодо беззбиткової роботи підприємства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову та заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                                          Олександр МЕНЗУЛВкладення: