Документ від 05.08.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

05.08.2021


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
05.08.2021
 
Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Вараської міської ради від 30.01.2020 №2 «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Вараш»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується -

Рішення виконавчого комітету Вараської міської ради від 30.01.2020 року №2 «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Вараш».

2. Назва виконавця заходів з відстеження:

Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради (далі –Департамент).

3. Мета прийняття регуляторного акту - 

-   запобігання порушення у роботі системи централізованого водовідведення;

- підвищення ефективності роботи системи централізованого водовідведення і безпеки її експлуатації;

- забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод;

- впровадження ефективного контролю щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення;

- мотивування підприємств, організацій, установ та фізичних осіб-підприємців щодо дотримання встановлених норм дозволеної кількості забруднюючих речовин стічних вод при скиді до системи централізованого водовідведення;

- виявлення та впровадження заходів впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення (відключення від системи централізованого водопостачання та водовідведення, стягнення з виробника грошових сум за порушення природоохоронного законодавства, тощо);

- безпечна експлуатація і довговічність мереж системи централізованого водовідведення (запобігання замулювання, зажирювання, закупорки і загазованості трубопроводів, а також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування й здоров’я обслуговуючого персоналу);

- якісна робота очисних споруд комунальниого підприємства «ВАРАШТЕПЛОВОДОКАНАЛ», поліпшення очистки стічних вод (запобігання порушення технологічного режиму очищення стічних вод внаслідок наднормативного (токсичного) надходження забруднюючих речовин);

- встановлення допустимої концентрації для кожної забруднюючої речовини, що може скидатися споживачами в систему централізованого водовідведення, відповідальність та міри впливу за їх порушення, а також відображення місцевих особливостей приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення.

4. Строк виконання заходів з відстеження: 01 липня 2021 року по 12 липня 2021 року.

5. Тип відстеження:

Повторне відстеження результативності.

6. Метод одержання результатів відстеження:

Статистичний. Повторне відстеження здійснюється з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей шляхом аналізу статистичних показників щодо результативності Правил у порівнянні із значеннями аналогічних показників, установлених під час базового відстеження на підставі фактичних даних наданих виробником.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, способи одержання даних –

Відстеження результативності регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Вараської міської ради від 30.01.2020 №2 «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Вараш» проведене шляхом аналізу кількісних та якісних показників, визначених в аналізі регуляторного впливу. Спосіб одержання статистичних даних – документальний, на основі аналізів відібраних проб отриманих комунальним підприємством «ВАРАШТЕПЛОВОДОКАНАЛ».

8. Якісні та кількісні показники :

№ з/п

Показник

(згідно аналізу регуляторного акта)

Од. виміру Дані 2018 року Дані 2019 року

Дані

2020

року

Дані

за

І-ше. півр.

2021

року

1 2 3 4 5 6 7
1. Кількість підприємств, які допустили скид стічних вод з понаднормативними значеннями забруднюючих речовин Од. 1 1 2 7
2. Кількість підприємств, які допустили залпові скиди стічних вод з понаднормативними значеннями забруднюючих речовин Од. - - - -
3.

Обсяг стягнень за порушення Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Вараш:

- нараховано

- сплачено

Грн.

Грн.

454734,50

454734,50

434975,63

434975,63

253013,53

253013,53

153 290,54

(без нарах. місяця червня)

121 760,03

4. Кількість зафіксованих скидів стічних вод підприємств, що містять понаднормативні значення забруднюючих речовин Од. 1 1 2 7
5. Кількість зафіксованих залпових скидів стічних   вод підприємств, що містять понаднормативні значення забруднюючих речовин Од. - - - -

 Для встановлення кількісних значень показників результативності регуляторного акта використовувалися дані надані комунальним підприємством «ВАРАШТЕПЛОВОДОКАНАЛ» (до перейменування Кузнецовське міське комунальне підприємство)  (листи від 21.05.2021 №675, від 10.06.2021 №784, від 30.06.2021 №689, від 09.07.2021 №744).

Кількість обстежень, проведених виробником на об’єктах споживачів.

Виробником було здійснено відборів стічних вод на об’єктах споживачів всього:

  1. Період базового відстеження (2016, 2017, 2018, 2019 р.р.) – 19 обстежень;
  2. Період повторного відстеження (2020, перше півріччя 2021 р.р.) -  12 обстежень.

Кількісні значення показників досліджувалися у порівнянні із значеннями цих показників, що були одержані при здійсненні базового відстеження. З 2016 по 2019 (період до прийняття регуляторного акта) та з 30.01.2020 по 30.06.2021 (період дії цього регуляторного акту).

Якісні показники:

Якісним показником результативності дії регуляторного акта є - забезпечення охорони навколишнього природнього середовища від забруднення скидами стічних вод споживачів;

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

Щодо рівня поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта, то текст рішення та затверджених Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Вараш оприлюднено на офіційному веб-порталі Вараської міської ради за посиланням.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

У 2020 році  у порівнянні з 2019 роком зменшені обсяги стягнень за порушення Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Вараш  на суму – 181962,1 грн. (434975,63 - 253013,53).

З введенням змін до Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється  за понаднормовані скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення (затверджені наказом від 01.12.2017 №316 Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; зареєстровані від 15.01.2018 №56/31508 Міністерством юстиції України)  прийняте рішення виконавчого комітету Вараської міської ради від 30.01.2020 №2 «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Вараш».  У цих Правилах  допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах споживачів збільшились тому незважаючи на збільшення кількості підприємств, які допустили скид стічних вод з понаднормативного забруднення обсяг стягнень у 2020 році та в першому півріччі 2021 року  у порівнянні з 2019 роком зменшені. Підприємствами, які здійснювали порушення за понаднормовані скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення є - ВП «Рівненська АЕС» та ФОП  Завізіон Е.О.

Відсутність різниці між нарахованими і сплаченими коштами у 2020 році показує збалансованість між нарахованими і сплаченими стягненнями. В 2021 році наявна різниця у зв’язку з тим, що на момент підготовки звіту про повторне відстеження результативності регуляторного акту ще не настали крайні строки сплати зазначених зобов’язань.

Наведені вище показники результативності даного регуляторного акта свідчать, що КМКП забезпечується поетапна реалізація основних положень рішення Вараської міської ради від 30.01.2020 №2.

Висновок:

Проаналізувавши показники результативності очевидним є їх результативність.В цілому дія зазначеного регуляторного акта позитивно впливає на стан приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Вараш. Комунальним підприємством «ВАРАШТЕПЛОВОДОКАНАЛ» постійно ведеться контроль з приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Вараш. Стічні води,які надходили від споживачівне приводили до порушення роботи каналізаційних мереж, каналізаційних насосних станцій та Міських очисних споруд.

На підставі показників результативності регуляторного акта можливо зробити висновок, що в цілому регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей та є актуальним для подальшого використання в роботі.

Наступне періодичне відстеження результативності акта буде проводитись у 2024 році.

          

Директор департаменту житлово -

комунального господарства, майна

та будівництва                                                                   Ірина САВЧЕНКО

Експертизу відповідності

принципам державної регуляторної

політики підготував

 

начальник управління економіки

та розвитку громади

 

Ірина БАРАБУХ

           

Заступник міського голови                                              Ігор ВОСКОБОЙНИК

Міський голова                                                                Олександр МЕНЗУЛВкладення: