Документ від 05.08.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

05.08.2021


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
05.08.2021
 
Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення міської ради від 16.05.2008 №369 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів, і квітників та Методики визначення відновної вартості зелених насаджень на території Вараської міської територіальної громади»

 1.Вид та назва регуляторного акта

Назва регуляторного акта: рішення міської ради від 16.05.2008 №369 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів, і квітників та Методики визначення відновної вартості зелених насаджень на території Вараської міської територіальної громади».

2. Назва виконавця

Відділ екологічного контролю управління безпеки та внутрішнього контролю виконавчого комітету Вараської міської ради

Управління економіки та розвитку громади виконавчого комітету Вараської міської ради

3.Цілі регуляторного акту, що були визначені на момент його прийняття

Метою прийнятого рішення міської ради від 16.05.2008 №369 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів, і квітників та Методики визначення відновної вартості зелених насаджень на території Вараської міської територіальної громади» є:

- дотримання чітко встановлених Правил та норм поведінки юридичних та фізичних осіб при видаленні зелених насаджень;

- дотримання Порядку визначення процедури видалення дерев, кущів, газонів і квітників;

- визначення відновної вартості зелених насаджень згідно наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 14.12.2006 року № 414

4. Строки виконання заходів з відстеження                                              

01.01.2021 – 01.07.2021 року

5. Тип відстеження

Періодичне

6. Методи одержання результатів відстеження

Для періодичного відстеження результативності регуляторного акта проводиться аналіз статистичних даних.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи їх одержання

Для проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта використано наступні дані:

- кількість звернень суб’єктів господарювання або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта;

- кількість підготовлених ордерів на видалення зелених насаджень;

- кількість осіб, притягнутих до відповідальності за порушення вимог Постанови.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта

Назва показника 2016 2017 2018 2019 2020
Кількість звернень суб’єктів господарювання або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта 68 57 72 64 87
Кількість підготовлених ордерів на видалення зелених насаджень, шт. 68 57 72 64 87
Кількість осіб, притягнутих до відповідальності за порушення вимог Постанови. - - - - -

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня визначених цілей:

Результатом впровадженого регуляторного акта є чіткий алгоритм дій для

виконання робіт по видаленню зелених насаджень регуляторного акту.

Завдяки даному регуляторному акту підвищилась відповідальність суб’єктів господарювання за дотриманням Порядку видалення зелених насаджень, знизилось скоєння правопорушень у даній сфері.

Зауваження до регуляторного акта:

Рішення міської ради від 16.05.2008 №369 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів, і квітників та Методики визначення відновної вартості зелених насаджень на території Вараської міської територіальної громади» (далі - Рішення) суперечить Постанові Верховної ради України від 19.05.2016 №1377-VIII «Про перейменування окремих населених пунктів та районів», Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», рішенню Вараської міської ради від 06.04.2017 року №611 «Про перейменування Кузнецовської міської ради  та її виконавчого комітету».

Крім того, даний регуляторний акт суперечить статті 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме принципу доцільності – обґрунтованої необхідності державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми. Питання видалення дерев, кущів, газонів, і квітників регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» (далі – постанова КМУ) та не потребує розробки відповідних нормативно-правових актів на місцевому рівні.

Відповідно до абзацу другого пункту 5 постанови КМУ Методику визначення відновної вартості зелених насаджень (далі – Методика)  і зразок ордера затверджує Мінрегіон, відповідно, розроблення та затвердження Методики на місцевому рівні суперечить вимогам постанови КМУ.

Всупереч пункту 2 Порядку, затвердженого постановою КМУ, діючим регуляторним актом не передбачено, що видалення зелених насаджень здійснюється у разі виконання підготовчих і будівельних робіт на об’єктах відповідно до статей 35-37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Відповідно до діючого Порядку видалення зелених насаджень на території міста здійснюється за розпорядженням міського голови на підставі ордера, проте постановою КМУ регламентовано, що видалення зелених насаджень на території населеного пункту здійснюється за рішенням виконавчого органу міської ради та на підставі документів, визначених статтями 35-37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Процедура прийняття рішення щодо видалення зелених насаджень чітко та вичерпно визначена постановою КМУ.

Окрім того, дія Порядку, затвердженого діючим регуляторним актом, поширюється лише на територію міста Вараш, проте, рішенням Вараської міської ради від 26.10.2018 №1201 «Про добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного значення» до територіальної громади міста Вараш приєднано територіальну громаду села Заболоття, а відповідно до розпорядження КМУ від 12.06.2020 №722-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Рівненської області» до складу Вараської міської територіальної громади приєднано Більськовільську, Мульчицьку, Озерецьку, Собіщицьку, Сопачівську та Старорафалівську сільські ради.

З огляду на вищезазначене, враховуючи виявлені суперечності Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», даний регуляторний акт потребує визнання таким, що втратив чинність через невідповідність принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Заступник начальника управління

економіки та розвитку громади,

начальник відділу економіки,

промисловості та транспорту                                                               Ніна ЗУБРЕЦЬКА

Начальник управління економіки

та розвитку громади                                                                       Ірина БАРАБУХ

Заступник міського голови                                                          Михайло ВОЛИНЕЦЬ

Міський голова           Олександр МЕНЗУЛ


Вкладення: