Документ № 529 від 25.06.2021 р. Чинний


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

Восьме скликання

Десята сесія

РІШЕННЯ

25.06.2021 №529
 
Про затвердження програми надання пільгових довготермінових кредитів на будівництво і придбання житла на 2021- 2023 роки

З метою підвищення рівня забезпечення житлом мешканців Вараської міської територіальної громади, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов та з метою зниження соціальної напруги по житловому довгобуду, який інвестований за кошти громадян, керуючись пунктом 203 статті 91 Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 року №584 «Про порядок надання пільгових довготривалих кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла», статтею 26, підпунктом 3 частини а статті 30, підпунктом 11 частини а статті 31, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями Вараської міської ради, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити програму надання пільгових довготермінових кредитів на будівництво і придбання житла на 2021- 2023 роки (далі – Програма), згідно з додатком.

2. Реалізацію заходів Програми, що передбачають фінансування з бюджету Вараської міської територіальної громади, проводити в межах бюджетних призначень, визначених рішенням міської ради про бюджет Вараської міської територіальної громади на відповідний бюджетний період.

3. Відділу архітектури та містобудування виконавчого комітету Вараської міської ради щорічно в квітні місяці, інформувати Вараську міську раду про хід реалізації заходів Програми.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків та постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики.

Міський голова                                                             Олександр МЕНЗУЛ

 Вкладення: