Документ № 212 від 09.06.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

2021/06/11


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

09.06.2021 №212
 
Про затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дітей ------,------ р.н., ------,------ р.н., для їх тимчасового виїзду за межі України

Розглянувши висновок від 07.06.2021 року про підтвердження місця проживання дітей ------, ------ року народження, ------, ------ року народження, для їх тимчасового виїзду за межі України, заяву матері дітей ------, документи, передбачені пунктом 72 ¹ Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», встановлено, що дитина ------, зареєстрована за адресою: ------, дитина ------ зареєстрований за адресою: ------, проживають разом з матір’ю------ за адресою: ------.

Ураховуючи викладене, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною другою статті 19, частиною п’ятою статті 157 Сімейного кодексу України, пунктом 72 ¹ Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866, відповідно до протоколу №7 від 07.06.2021 року засідання комісії з питань захисту прав дитини, беручи до уваги відсутність інформації про наявність рішення суду про визначення місця проживання дитини з іншим із батьків або відкриття провадження у справі щодо визначення місця проживання дитини, виконавчий комітет Вараської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити висновок служби у справах дітей виконавчого комітету Вараської міської ради про підтвердження місця проживання дітей ------, ------року народження,------, ------ року народження, разом з матір’ю ------, для їх тимчасового виїзду за межі України.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради М.Волинця

Заявника повідомлено про необхідність інформування служби у справах дітей про повернення дітей в Україну протягом місяця з дня в’їзду в Україну та про відповідальність, передбачену частиною сьомою статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення за умисне порушення встановленого законом обмеження щодо строку перебування дитини за межами України.

Це рішення пред’являється під час перетинання державного кордону України та діє протягом одного року з дня набрання ним законної сили.

Міський голова                                                                            Олександр МЕНЗУЛ

Рішення набрало законної сили                                 ___ _________ 2021 рокуВкладення: