Документ № 211 від 31.03.2021 р. Чинний


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

Сьома сесія

РІШЕННЯ

31.03.2021 №211
 
Про погодження проєкту Меморандуму про співпрацю між Вараською міською радою та Посольством Словацької Республіки в Україні

Усвідомлюючи тенденції підвищення ролі громад та відповідних місцевих органів влади у сучасних національних та міжнародних процесах, зважаючи на суспільне значення активізації міжнародної іміджевої роботи, враховуючи Закон України «Про транскордонне співробітництво», керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вараська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити проєкт Меморандуму про співпрацю між Вараською міською радою та Посольством Словацької Республіки в Україні (далі – Меморандум) згідно з додатком.

2. Уповноважити міського голову міста Вараш Олександра МЕНЗУЛА підписати Меморандум з Послом Словацької Республіки в Україні Мареком ШАФІНОМ.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку (регламентна) та з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики (бюджетна).

 

 

Міський голова                                                 Олександр МЕНЗУЛ

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                  Рішенням Варської міської ради

                                                        31 березня 2021 року №211

 

 

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ

 

між Вараською міською радою та Посольством Словацької Республіки в Україні (надалі — Сторони)

Усвідомлюючи тенденції підвищення ролі міст та відповідних місцевих органів влади у сучасних національних та міжнародних процесах. Приймаючи до уваги динаміку та перспективність участі міст у міжнародному співробітництві. Визнаючи спільний інтерес у просуванні міжнаціональних прагнень міст. Зважаючи на суспільне значення активізації міжнародної іміджевої роботи. Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про транскордонне співробітництво», Сторони домовились про таке:

Стаття 1

Розвивати взаємне співробітництво з метою подальшої реалізації прагненьВараської міської ради через обмін інформацією та досвідом.

Стаття 2

Сприяти поширенню ідей, цінностей єдності в Україні тарозвитку міжнародного співробітництва між містами.

Стаття 3

Докладати спільних зусиль щодо інформаційної та методологічної підтримки громадських організацій в рамках їх участі у міжнародній співпраці між Вараською міською територіальною громадою та містами Словацької Республіки.

Стаття 4

Активізувати використання існуючих форм та способів співробітництва, обміні нформацією щодо перспектив та механізмів реалізації спільних проектів, спільний розвиток потенціалу державних установ за допомогою словацько-українського транскордонного співробітництва та підвищення доброчесності в державних справах.

Стаття 5

Будь-яка діяльність в рамках цього Меморандуму регулюється цим Меморандумом та Додатковими протоколами до цього Меморандуму. Сторони домовляються, що положення цього Меморандуму не є конфіденційними та можуть, при необхідності, надаватись кожною із Сторін іншим зацікавленим особам. Сторони домовляються, якщо інше не буде погоджено Сторонами, що кожна з них самостійно несе власні витрати стосовно реалізації положень цього Меморандуму.

Стаття 6

Сторони розглядають цей Меморандум як декларацію про наміри, що не призводить до юридичних чи фінансових наслідків або зобов'язань для будь-кого з них. Меморандум не є попередньою угодою та не є таким, що встановлює будь які зобов'язання Сторін щодо укладання в майбутньому угод на умовах, визначених у цьому Меморандумі. Жодне з положень цього Меморандуму не перешкоджатиме будь-якій із Сторін укладати інші угоди з іншими особами. Всі суперечки відносно тлумачення і застосування Меморандуму будуть вирішуватись шляхом консультацій між Сторонами. Всі зміни та доповнення до цього Меморандуму оформлюються письмово та за згодою Сторін. Цей Меморандум набирає чинності від дня його підписання та зберігає чинність положень протягом невизначеного строку. Кожна зі Сторін у будь-який час може повідомити іншу Сторону про бажання припинити дію цього Меморандуму шляхом письмового повідомлення.

Цей Меморандум складений у трьох примірниках, кожний українською мовою, при цьому всі тексти мають однакову силу.

 

Підписано в місті Києві   ____ _________ 2021 року

Від Вараської міської ради                                                 Від Посольства Словацької Республіки в Україні

______________________                                                        ___________________________

Міський голова                                                                        Посол Словацької Республіки

міста Вараш                                                                             в Україні

Олександр МЕНЗУЛ                                                                 Марек ШАФІН

 Вкладення: