Документ № 508 від 23.12.2016 р. Чинний

  Пов’язані документи

Про бюджет м.Кузнецовськ (Вараш) на 2017 рік   №463  від  22.12.2016 р.  Чинний
Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2017 рік   №631  від  06.04.2017 р.  Чинний
Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2017 рік   №762  від  09.06.2017 р.  Чинний
Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2017 рік   №863  від  29.09.2017 р.  Чинний
Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2017 рік   №866  від  13.10.2017 р.  Чинний
Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2017 рік   №941  від  28.11.2017 р.  Чинний
Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2017 рік   №983  від  27.12.2017 р.  Чинний

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

28.12.2016


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

Тринадцята сесія

РІШЕННЯ

23.12.2016 №508
 
Про бюджет м.Вараш на 2017 рік

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26, статтею 64 Закону  України  «Про місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Бюджетним кодексом України,   Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»,  Кузнецовська міська рада

 В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2017 рік:

- доходи бюджету м.Вараш  у сумі  412 243,952 тис.грн, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 403 096,280 тис.грн, доходи спеціального фонду міського бюджету  – 9 147,672 тис.грн, у тому числі бюджету розвитку  – 125,0 тис.грн  згідно з додатком 1 цього рішення;

-  видатки   бюджету  м.Вараш у сумі 418 175,538  тис.грн,  в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 379 254,575 тис.грн, видатки спеціального фонду міського бюджету 38 920,963 тис.грн згідно з додатком  3 цього рішення;

- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 23 841,705 тис.грн, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 29 773,291 тис.грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 23 841,705 тис.грн, позики, надані міжнародними фінансовими організаціями в сумі 5 931,586 тис.грн згідно з додатком 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами,  у тому числі по загальному фонду 379 254,575 тис. грн та спеціальному фонду 38 920,963 тис. грн згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів  міського бюджету в сумі  1 500,0  тис.грн.

4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком4 до цього рішення.

З метою оперативного вирішення питань по використанню міжбюджетних трансфертів надати право міському голові, як розпоряднику коштів міського бюджету, протягом 2017 року в міжсесійний період приймати рішення щодо  уточнення річного розпису доходів та видатків міського бюджету за рахунок трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики з наступним затвердженням на сесії міської ради.

5. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням  виконавчого комітету Кузнецовської міської ради з наступним погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політикиміської ради.

6. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення.

7.Затвердити на 2017 рік резервний фонд міського бюджету у сумі     2 870,26 тис. грн.

8. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду  бюджету м.Вараш на 2017 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування. 

9. Затвердити в складі  видатків міського  бюджету  кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 74 291,354  тис. грн згідно з додатком 6 до цього рішення.

10. Визначити граничний розмір місцевого боргу бюджету м.Вараш станом на 31.12.2017 в сумі 5 931,586 тис.грн.

11. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на  проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

12. Доручити виконавчому комітету Кузнецовської міської ради затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній установі, що фінансується з міського бюджету, виходячи з обсягів бюджетних  призначень,затверджених розпорядникам бюджетних коштів на 2017 рік.

Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених лімітів споживання.

Розпорядникам коштів міського бюджету при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості по оплаті вищезазначених товарів та послуг.

13. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;

джерелами фінансування є надходження, визначені статтею 15  Бюджетного кодексу України щодо міського бюджету.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15  Бюджетного кодексу України.

16. Керуючись частиною 7 статті  23 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету Кузнецовської міської ради у процесі виконання міського бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів  міського бюджету здійснювати перерозподіл видатків та кредитування за економічною класифікацією та класифікацією кредитування в межах загального обсягу його річних бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, в тому числі за рахунок бюджетних призначень попередніх та наступних місяців.

Надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету Кузнецовської міської ради за погодженням із постійною комісією з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики міської ради, при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування міського бюджету.

17. Відповідно до абзацу 2 частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати право керівнику фінансового управління виконавчого комітету Кузнецовської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

18. Додатки 1-6 до  цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики міської ради, організацію виконання цього рішення покласти на заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                                 С.Анощенко

 

 

 

 Вкладення: