Документ № 863 від 29.09.2017 р. Чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

05.10.2017


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

Двадцята сесія

РІШЕННЯ

29.09.2017 №863
 
Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2017 рік

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №974 «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. №1298», від 12.07.2017 №506 «Про внесення змін до розділу VI додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. №1298», від 12.04.2017 №260 «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №463-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», від 30.08.2017 №640-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України», наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 18.08.2017 №213 «Про внесення змін до переліків об’єктів, що фінансуються у 2017 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження», від 05.09.2017 №228 «Про внесення змін до переліків засобів індивідуального захисту органів дихання та навчання населення користуванню об’єктами спеціальної соціальної інфраструктури та засобами індивідуального захисту органів дихання та захисних споруд цивільного захисту, що фінансуються у 2017 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження», рішення Рівненської обласної ради від 06.09.2017 №668 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік», керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26, статтями 64, 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики міської ради, беручи до уваги звернення головних розпорядників бюджетних коштів, відповідно до витягу з протоколу №20 двадцятої сесії Вараської міської ради сьомого скликання від 29.09.2017, Вараська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішень Кузнецовської міської ради від 23.12.2016 №508 «Про бюджет м.Вараш на 2017 рік», від 06.04.2017 №631 «Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2017 рік», рішення Вараської міської ради від 09.06.2017 № 762 «Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2017 рік», а саме:           

1. Збільшити доходи загального фонду міського бюджету на 2017 рік на  16 678,969 тис.грн  (додаток 1), в тому числі:

збільшити на 6 336,865 тис.грн  за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду бюджету міста станом на 01.09.2017;

збільшитина 10 342,104 тис.грн за рахунок офіційних трансфертів від органів державного управління.

2. Збільшити доходи спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік на 1 104,093 тис. грн  за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (додаток 1).

3. Збільшити видатки загального фонду міського бюджету  на 2017 рік на суму 10 837,98141 тис.грн (додаток 3 ) за рахунок:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на  надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот на суму 5 038,0 тис.грн;

субвенції з  державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на суму 17,704 тис.грн;

субвенції з районних і міських бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад бюджету міста Вараш на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в комунальному закладі  «Вараський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» імені З.А.Матвієнко на суму 195,6 тис.грн;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань на суму 202,7 тис.грн;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження  на суму 488,8 тис. грн;

залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на суму  69,17541 грн;

перевиконання доходної частини загального фонду бюджету міста станом на 01.09.2017 в сумі 4 826,002 тис.грн.

4. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік на суму 7 014,256 тис.грн (додаток  3), в тому числі видатки бюджету розвитку (додатки 3, 4) на суму 7 014,256 тис.грн,  за рахунок:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на суму 1 104,093 тис.грн;

коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 5 910,163 тис.грн, з них за рахунок субвенції з  державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження  на суму 4 399,3 тис. грн.

5. Збільшити резервний фонд міського бюджету на 893,500 тис.грн (додаток 3) та встановити уточнений обсяг резервного фонду міського бюджету в сумі 895,23824 тис.грн.

6. Здійснити перерозподіл видатків міського бюджету на 2017 рік  (додатки 3,4,5)  в розрізі кодів бюджетної класифікації видатків бюджету.

7. Внести зміни до фінансування бюджету м.Вараш на 2017 рік (додаток  2), установивши профіцит загального фонду міського бюджету в сумі  13 418,09959 тис.грн  та дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 69 390,319 тис.грн, джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 63 343,733 тис.грн, залишки коштів спеціального фонду, що створився на кінець 2016 року, в сумі 115,0 тис.грн, позики, надані міжнародними фінансовими організаціями в сумі 5 931,586 тис.грн.

8. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету (додаток 4).

9. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних)  програм, затверджених в міському бюджеті на 2017 рік (додаток 5).

10. Затвердити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2017 рік  в сумі 437 427,15675 тис.грн.

11. Затвердити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік в сумі 424 009,05716 тис.грн.

12. Затвердити зміни до доходів та видатків міського бюджету відповідно до розпорядження міського голови від 15.09.2017 №321-р «Про внесення змін до розпису бюджету м.Вараш на 2017 рік» в частині міжбюджетних трансфертів (додатки 1, 3).

13. Додатки 1-5 до  цього рішення є його невід’ємною частиною.

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Зубрецьку.

Міський голова                                                 С.АнощенкоВкладення: