Документ № 866 від 13.10.2017 р. Чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

23.10.2017


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

Двадцята сесія

РІШЕННЯ

13.10.2017 №866
 
Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2017 рік

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 №689-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26, статтею 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, беручи до уваги звернення головних розпорядників бюджетних коштів та відповідно до висновків фінансового управління Вараської міської ради про обсяг залишку бюджетних коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) бюджету міста Вараш на кінець 2016 року, про перевиконання доходної частини загального фонду бюджету міста Вараш за дев’ять місяців 2017 року, відповідно до витягу з протоколудвадцятої сесії Вараської міської ради сьомого скликання від 13.10.2017, Вараська міська рада  

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішень Кузнецовської міської ради від 23.12.2016 №508 «Про бюджет м.Вараш на 2017 рік», від 06.04.2017 №631 «Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2017 рік», рішень Вараської міської ради від 09.06.2017 №762, від 29.09.2017 №863 «Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2017 рік», а саме:           

1. Збільшити доходи загального фонду міського бюджету на 2017 рік на  769,481 тис.грн  (додаток 1) , в тому числі:

збільшити на 35,0 тис.грн за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду бюджету міста станом на 01.10.2017;

збільшити на 734,481 тис.грн за рахунок офіційних трансфертів від органів державного управління.

2. Зменшити видатки загального фонду міського бюджету на 2017 рік на суму 224,761 тис.грн (додаток 3).

3. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік на суму 1 016,277 тис.грн (додаток  3), в тому числі видатки бюджету розвитку (додатки 3, 4) на суму 1 016,277 тис.грн,  за рахунок:

коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 994,242 тис.грн, з них субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на суму 734,481 тис. грн;

залишку коштів спеціального фонду (бюджету розвитку), що створився на кінець 2016 року, в сумі 22,035 тис.грн.

4. Внести зміни до фінансування бюджету м.Вараш на 2017 рік (додаток  2), установивши профіцит загального фонду міського бюджету в сумі  14 412,34159 тис.грн  та дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 70 406,596 тис.грн, джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 64 337,975 тис.грн, залишок коштів спеціального фонду, що створився на кінець 2016 року, в сумі 137,035 тис.грн, позики, надані міжнародними фінансовими організаціями в сумі 5 931,586 тис.грн.

5. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету (додаток 4).

6. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, затверджених в міському бюджеті на 2017 рік (додаток 5).

7. Затвердити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2017 рік  в сумі 438 196,63775 тис.грн.

8. Затвердити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік в сумі 423 784,29616 тис.грн.

9. Затвердити зміни до доходів та видатків міського бюджету відповідно до розпорядження міського голови від 10.10.2017 №350-р «Про внесення змін до розпису бюджету м.Вараш на 2017 рік» в частині міжбюджетних трансфертів (додатки 1, 3).

10. Додатки 1- 5 до  цього рішення є його невід’ємною частиною.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Зубрецьку.

Міський голова                                                 С.АнощенкоВкладення: