Документ № 762 від 09.06.2017 р. Чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

15.06.2017


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

Вісімнадцята сесія

РІШЕННЯ

09.06.2017 №762
 
Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2017 рік

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.05.2017 №310-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. №268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», рішень Рівненської обласної ради від 17.03.2017 №505, від 02.06.2017 №584 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік», керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26, статтями 64, 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики міської ради, беручи до уваги звернення головних розпорядників бюджетних коштів, відповідно до витягу з протоколу вісімнадцятої сесії Вараської міської ради сьомого скликання від 09.06.2017, Вараська міська рада  

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішень Кузнецовської міської ради від 23.12.2016 №508 «Про бюджет м.Вараш на 2017 рік», від 06.04.2017 №631 «Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2017 рік», а саме:           

1. Збільшити доходи загального фонду міського бюджету на 2017 рік на 17 145,10775 тис.грн  (додаток 1), в тому числі за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду бюджету міста станом на 01.05.2017 збільшити на  суму 13 997,360 тис.грн та за рахунок офіційних трансфертів від органів державного управління на  суму 3 147,74775 тис.грн.

 2. Збільшити доходи спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік на 32 397,38122 тис.грн  (додаток 1) за рахунок офіційних трансфертів від органів державного управління.

3. Збільшити видатки загального фонду міського бюджету  на 2017 рік на суму 15 086,86275 тис.грн (додаток  3) за рахунок:

спрямування вільного залишку бюджетних коштів загального фонду міського бюджету в сумі 1 492,968 тис.грн;

перевиконання доходної частини загального фонду бюджету міста станом на 01.05.2017 в сумі  10 997,360 тис.грн;

медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (цільові видатки для відшкодування вартості препаратів інсуліну на лікування хворих на цукровий діабет, що потребують лікування препаратами інсуліну) на суму 310,4 тис.грн;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на суму 241,628 тис.грн;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, на суму 4 883,80675 тис.грн;

субвенцій з районних і міських бюджетів бюджету міста Вараш на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в комунальному закладі «Кузнецовський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» імені З.А.Матвієнко на суму 592,3 тис.грн;

зменшення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на  надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати ( утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот на суму 3 431,6 тис.грн.

4. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік на суму 38 988,52622 тис.грн (додаток  3), в тому числі видатки бюджету розвитку (додатки 3, 4) на суму 6 486,145 тис.грн,  за рахунок:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, на суму 32 397,38122 тис.грн;

коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 6 486,145 тис.грн, з них за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на суму 43,913 тис. грн та субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на суму 507,3 тис.грн;

залишку коштів спеціального фонду міського бюджету на суму 105,0 тис.грн, в тому числі міського фонду охорони навколишнього природного середовища на суму 105,0 тис.грн.

5. Здійснити перерозподіл видатків міського бюджету на 2017 рік  (додатки 3,4,6)  в розрізі кодів бюджетної класифікації видатків бюджету.

Здійснити перерозподіл фінансування міського бюджету на суму 105,0 тис.грн в частині коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища.

6. Внести зміни до фінансування бюджету м.Вараш на 2017 рік (додаток  2), установивши профіцит загального фонду міського бюджету в сумі  7 577,112 тис.грн  та дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 63 480,156 тис.грн, джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 57 433,57 тис.грн, залишки коштів спеціального фонду, що створився на кінець 2016 року, в сумі 115,0 тис.грн, позики, надані міжнародними фінансовими організаціями в сумі 5 931,586 тис.грн.

7. Внести зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів на 2017 рік (додаток 5) в сумі 330,0 тис.грн.

8. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету (додаток 4).

9. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних)  програм, затверджених в міському бюджеті на 2017 рік (додаток 6).

10. Затвердити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2017 рік  в сумі 420 748,18775 тис.грн.

11. Затвердити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік в сумі 413 171,07575 тис.грн.

12. Додатки 1-6 до  цього рішення є його невід’ємною частиною.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Зубрецьку.

Міський голова                                                 С.АнощенкоВкладення: